Върни се горе

Агенция по вписванията обявява подбор за заемане на длъжността „специалист – ПМС -66 “ /1 бройка/ в Служба по вписванията – София, Регионална дирекция – София, Главна дирекция „Регистри“.

 

Основни функции и отговорности:

Специалист – ПМС - 66 извършва вписвания, отбелязвания и заличавания на факти и обстоятелства по разпореждане на съдия по вписванията, предвидени изрично в законите или Правилника по вписванията и подреждане на подлежащите на вписване актове в достъпни за гражданите книги.

Необходими документи за кандидатстване:

- заявление (свободен текст) за участие в подбор за заемане на длъжността специалист – ПМС - 66;

- автобиография;

- копие от диплома за завършено образование;

- копия от документи за стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка).

 

Трудово възнаграждение: 650 лв.

Документите се подават на адрес: гр. София, ул. Елисавета Багряна 20,  гише 53, в срок до 11.06.2021 г. включително.

Телефон за контакт 02/9486 - 230