Върни се горе

Агенция по вписванията обявява подбор за заемане на длъжността „главен специалист“ в Служба по вписвания – София, Регионална дирекция – София, Главна дирекция „Регистри“.

Основни функции и отговорности:

Главният специалист извършва вписвания, отбелязвания и заличавания на факти и обстоятелства по разпореждане на съдия по вписванията, предвидени изрично в законите или Правилника по вписванията и подреждане на подлежащите на вписване актове в достъпни за гражданите книги.

Изисквания за заемане на длъжността:
- средно образование;
- професионален опит - 2 години.

Необходими документи за кандидатстване:
- заявление (свободен текст) за участие в подбор за заемане на длъжността главен специалист;
- автобиография;
- копие от диплома за завършено образование;
- копия от документи за стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка).

Трудово възнаграждение: 952 лв.

Документите се подават на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20 в срок до 03.04.2019 г. Телефон за контакт 0879912801.

Подбор за длъжността „главен специалист“ в Служба по вписвания – София, Регионална дирекция – София, Главна дирекция „Регистри“