Върни се горе

Агенция по вписванията обявява подбор за заемане на длъжността „главен специалист“ в отдел „Правно обслужване и деловодство“, дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство“.

Основни функции и отговорности:

Главният специалист извършва деловодното обслужване на Агенция по вписванията. Организира документооборота и съхранението на документите – приемане, регистриране, насочване, оформяне, класиране и систематизиране.

Изисквания за заемане на длъжността:
- средно образование;
- професионален опит - 2 години.

Необходими документи за кандидатстване:
- заявление (свободен текст) за участие в подбор за заемане на длъжността главен специалист;
- автобиография;
- копие от диплома за завършено образование;
- копия от документи за стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка).

Трудово възнаграждение: 952 лв.

Документите се подават на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20 в срок до 23.05.2019 г. Телефон за контакт 0879912801.

 

Подбор за длъжността „главен специалист“ в отдел „Правно обслужване и деловодство“, дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство“