Върни се горе

Агенция по вписванията обявява подбор за заемане на длъжността „главен специалист“ /2 щатни бройки/ в Служба по вписванията – Пловдив, Регионална дирекция – Пловдив, Главна дирекция „Регистри“.

 

Основни функции и отговорности:

Главният специалист извършва вписвания, отбелязвания и заличавания на факти и обстоятелства по разпореждане на съдия по вписванията, предвидени изрично в законите или Правилника по вписванията и подреждане на подлежащите на вписване актове в достъпни за гражданите книги.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

- средно образование;

- професионален опит – 2 години.

 

Необходими документи за кандидатстване:

- заявление (свободен текст) за участие в подбор за заемане на длъжността главен специалист;

- автобиография;

- копие от диплома за завършено образование;

- копия от документи за стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка).

 

Минимално трудово възнаграждение: 1200 лв.

 

Документите се подават на адрес: гр. Пловдив, бул. „6-ти Септември“ 152, Служба по вписванията – Пловдив, в срок до 18.10.2021 г. Телефон за контакт 032279145.

spisak_dop_nedop_главен специалист СВ - Пловдив (002).docx
docx файл, 17,7 KB, качено на 26.10.2021

docx document

Подбор за длъжността „главен специалист“ /2 щатни бройки/ в Служба по вписванията – Пловдив, Регионална дирекция – Пловдив, Главна дирекция „Регистри“