Върни се горе

Агенция по вписванията обявява подбор за заемане на длъжността „старши специалист“ /1 щатна бройка/ в Служба по вписванията – Велинград, Регионална дирекция – Пловдив, Главна дирекция „Регистри“.

 

Основни функции и отговорности:

Извършва вписвания, отбелязвания и заличавания на факти и обстоятелства по разпореждане на съдия по вписванията, предвидени изрично в законите или Правилника по вписванията и подреждане на подлежащите на вписване актове в достъпни за гражданите книги.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

- средно образование;

- професионален опит – не по малко от 1 година.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • заявление (свободен текст) за участие в подбор за заемане на длъжността
  • автобиография;
  • копие от диплома за завършено образование;
  • копия от документи за стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка).

 

Минимално трудово възнаграждение: от 1200 лв.

 

Документите се подават на адрес: Гр. Велинград, ул."Хан Аспарух" № 3 – Служба по вписванията – гр. велинград, в срок до 21.11.2022 г. Телефон за контакт 02 9486 100

 

 

Окончателни резултати
docx файл, 20,9 KB, качено на 30.11.2022

docx document