Върни се горе

Агенция по вписванията обявява подбор за заемане на длъжността „специалист ПМС – 66“ /1 щатна бройка/ в Служба по вписванията – Пирдоп, Регионална дирекция – София, Главна дирекция „Регистри“.

 

Основни функции и отговорности:

Извършва вписвания, отбелязвания и заличавания на факти и обстоятелства по разпореждане на съдия по вписванията, предвидени изрично в законите или Правилника по вписванията и подреждане на подлежащите на вписване актове в достъпни за гражданите книги.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

- средно образование;

- професионален опит – не е необходим.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • заявление (свободен текст) за участие в подбор за заемане на длъжността
  • автобиография;
  • копие от диплома за завършено образование;
  • копия от документи за стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка).

 

Трудово възнаграждение в размер на: 780  лв.

 

Документите се подават на адрес: гр. Пирдоп, ул. „Цар Освободител“, № 47, в срок до 05.06.2023 г. Телефон за контакт 02/ 9486 230/170