Върни се горе

Агенция по вписванията обявява подбор за заемане на длъжността „главен специалист“ /1 щатна бройка/ в Служба по вписванията – Златоград, Регионална дирекция – Пловдив, Главна дирекция „Регистри“.

Основни функции и отговорности:

Извършва вписвания, отбелязвания и заличавания на факти и обстоятелства по разпореждане на съдия по вписванията, предвидени изрично в законите или Правилника по вписванията и подреждане на подлежащите на вписване актове в достъпни за гражданите книги.

Изисквания за заемане на длъжността:

- средно образование;

- професионален опит – не по малко от 2 години.

Необходими документи за кандидатстване:

  • заявление (свободен текст) за участие в подбор за заемане на длъжността
  • автобиография;
  • копие от диплома за завършено образование;
  • копия от документи за стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка).

Минимално трудово възнаграждение: 1200 лв.

Документите се подават на адрес: гр. Златоград, бул. „България“ № 120, в срок до  15.03.2023 г. Телефон за контакт 02 9486 230