Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД-01-87/16.02.2010 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ.

Окончателен резултат
doc файл, 42,0 KB, качено на 19.12.2016

doc document

Пълна информация за конкурса
doc файл, 107,5 KB, качено на 19.12.2016

doc document