Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–454/19.08.2011 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ /управление на собствеността/

Пълна информация за конкурса
doc файл, 111,0 KB, качено на 19.12.2016

doc document

Окончателен резултат
doc файл, 70,0 KB, качено на 19.12.2016

doc document