Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–242/14.04.2011 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 2 (две) щатни бройки за длъжността ДИРЕКТОР.

Пълна информация за конкурса
doc файл, 106,0 KB, качено на 19.12.2016

doc document

Окончателен резултат
doc файл, 42,5 KB, качено на 19.12.2016

doc document