Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявения със заповед № РД–01-405/02.10.2013 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен юрисконсулт в отдел „Човешки ресурси и връзки с обществеността”, дирекция „Административно-правно обслужване, човешки ресурси и връзки с обществеността” в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

Пълна информация за конкурса
doc файл, 125,5 KB, качено на 19.12.2016

doc document

Окончателен резултат
doc файл, 41,0 KB, качено на 19.12.2016

doc document

Списък с нормативни актове
doc файл, 25,0 KB, качено на 19.12.2016

doc document