Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–234/23.04.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Старши експерт – Връзки с обществеността.

Пълна информация за конкурса
doc файл, 113,0 KB, качено на 19.12.2016

doc document

Окончателен резултат
doc файл, 50,5 KB, качено на 19.12.2016

doc document