Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–89/06.03.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността началник на отдел „Организация на службите по вписванията и службите по регистрация”.

Пълна информация за конкурса
doc файл, 106,0 KB, качено на 19.12.2016

doc document

Окончателен резултат
doc файл, 46,0 KB, качено на 19.12.2016

doc document