Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01-257/03.05.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт „Внедряване и поддръжка на информационните технологии”.

Пълна информация за конкурса
doc файл, 114,5 KB, качено на 19.12.2016

doc document

spisak_dopusnati_intervju-4-05-12.doc
doc файл, 36,0 KB, качено на 19.12.2016

doc document

Окончателен резултат
doc файл, 42,5 KB, качено на 19.12.2016

doc document