Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявения със заповед № РД–01–407/02.10.2013 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт в отдел „Финансово–счетоводно обслужване” – 1 (една) щатна бройка, дирекция „Финансово–стопански дейности и управление на собствеността” в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

Пълна информация за конкурса
doc файл, 110,5 KB, качено на 19.12.2016

doc document

Окончателен резултат
doc файл, 48,0 KB, качено на 19.12.2016

doc document

Списък с нормативни актове
doc файл, 29,0 KB, качено на 19.12.2016

doc document