Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01-265/10.05.2012 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на Регионална дирекция София.

Пълна информация за конкурса
doc файл, 124,0 KB, качено на 19.12.2016

doc document

Резултат от оценяване на концепцията
doc файл, 32,0 KB, качено на 19.12.2016

doc document

Резултат от защита на концепцията
doc файл, 35,0 KB, качено на 19.12.2016

doc document

Окончателен резултат
doc файл, 31,5 KB, качено на 19.12.2016

doc document