Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–74/29.02.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на дирекция „Административно-правно обслужване, човешки ресурси и връзки с обществеността“.

Пълна информация за конкурса
doc файл, 104,5 KB, качено на 19.12.2016

doc document

Окончателен резултат
doc файл, 47,5 KB, качено на 19.12.2016

doc document