Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–253/02.05.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 2 (две) щатни бройки за длъжността МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ в отдел „Административно-правно обслужване”.

Пълна информация за конкурса
doc файл, 105,5 KB, качено на 19.12.2016

doc document

Окончателен резултат
doc файл, 89,5 KB, качено на 19.12.2016

doc document

Списък с нормативни документи
doc файл, 49,5 KB, качено на 19.12.2016

doc document