Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–75/29.02.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Директор на Регионална дирекция Стара Загора.

Пълна информация за конкурса
doc файл, 106,5 KB, качено на 19.12.2016

doc document

Окончателен резултат
doc файл, 41,5 KB, качено на 19.12.2016

doc document