Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–290/31.05.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността старши експерт в отдел „Управление на собствеността”, дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”.

Пълна информация за конкурса
doc файл, 113,5 KB, качено на 19.12.2016

doc document

Окончателен резултат
doc файл, 47,5 KB, качено на 19.12.2016

doc document