Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявения със заповед № РД–01–364/27.06.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността младши експерт в отдел „Човешки ресурси и връзки с обществеността”.

Пълна информация за конкурса
doc файл, 107,0 KB, качено на 19.12.2016

doc document

Окончателен резултат
doc файл, 40,5 KB, качено на 19.12.2016

doc document