Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявения със заповед № РД–01–406/02.10.2013 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт в звено „Сигурност на информацията”, в Агенция по вписванията, с месторабота в гр. София.

Пълна информация за конкурса
doc файл, 108,5 KB, качено на 19.12.2016

doc document

Съгласие
doc файл, 24,0 KB, качено на 19.12.2016

doc document

Списък с нормативни актове
doc файл, 25,0 KB, качено на 19.12.2016

doc document

Окончателен резултат
doc файл, 40,0 KB, качено на 19.12.2016

doc document