Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявения със заповед № РД–01-435/17.10.2013 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен юрисконсулт в отдел „Административно – правно обслужване”, дирекция „Административно-правно обслужване, човешки ресурси и връзки с обществеността” в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

Пълна информация за конкурса
doc файл, 126,0 KB, качено на 19.12.2016

doc document

Окончателен резултат
doc файл, 42,5 KB, качено на 19.12.2016

doc document