Върни се горе

Агенция по вписванията обявява подбор за заемане на длъжността „главен специалист“ (1 щ. бр.) в отдел „Анализ, методология и организация“, Главна дирекция „Регистри“, с място на работа в гр. София.

Основни функции и отговорности:

Главният специалист извършва събиране, техническа обработка и систематизиране на статистическата информация, предоставяна от специализираната администрация в Агенция по вписванията.

Изисквания за заемане на длъжността:
- средно образование;
- професионален опит - 2 години; компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.

Необходими документи за кандидатстване:
- заявление (свободен текст) за участие в подбор за заемане на длъжността главен специалист;
- автобиография;
- копие от диплома за завършено образование;
- копия от документи за стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка).

Трудово възнаграждение: 1200 лв.

Документите се подават на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20 в срок до 22.07.2019 г. Телефон за контакт 0879912801.

Окончателни резултати
doc файл, 52,5 KB, качено на 12.08.2019

doc document

Обявление за провеждане на подбор за заемане на длъжността  за заемане на 1 (една) щатна бройка  в отдел "Анализ, методология и организация", Главна дирекция „Регистри“