Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–506/23.10.2012 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт в отдел „Финансово–счетоводно обслужване” – 1(една) щатна бройка, дирекция „Финансово–счетоводни дейности и управление на собствеността” в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

Пълна информация за конкурса
doc файл, 109,0 KB, качено на 19.12.2016

doc document

Окончателен резултат
doc файл, 47,0 KB, качено на 19.12.2016

doc document