Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявения със заповед № РД–01–503/27.11.2013 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на Регионална дирекция – Благоевград, Главна дирекция „Регистри” в Агенция по вписванията, с месторабота в град Благоевград.

Пълна информация за конкурса
doc файл, 125,0 KB, качено на 19.12.2016

doc document

Съобщение
doc файл, 20,5 KB, качено на 19.12.2016

doc document