Върни се горе

АВ обявява подбор за заемане на длъжността специалист ПМС66 /1 щатна бройка/ в Служба по вписванията – Царево, Регионална дирекция – Бургас, Главна дирекция „Регистри“.

 

Основни функции и отговорности:

Извършва вписвания, отбелязвания и заличавания на факти и обстоятелства по разпореждане на съдия по вписванията, предвидени изрично в законите или Правилника по вписванията и подреждане на подлежащите на вписване актове в достъпни за гражданите книги.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

- средно образование;

- професионален опит – 0 години.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • заявление (свободен текст) за участие в подбор за заемане на длъжността
  • автобиография;
  • копие от диплома за завършено образование;
  • копия от документи за стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка).

 

Минимално трудово възнаграждение: 710 лв.

 

Документите се подават на адрес: Гр. Царево, ул. Крайморска № 26 в срок до 28.09.2022 г. Телефон за контакт 02 9486 170