Върни се горе

 • Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Главен директор

  Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявения със заповед № РД–01-56 / 01.02.2013 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Главен директор на Главна дирекция „Регистри” в Агенция по вписванията.

 • Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на Регионална Дирекция Благоевград

  Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01-622/20.12.2012 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на Регионална Дирекция Благоевград.

 • Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за главен експерт „ФСО“

  Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–506/23.10.2012 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт в отдел „Финансово–счетоводно обслужване” – 1(една) щатна бройка, дирекция „Финансово–счетоводни дейности и управление на собствеността” в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

 • Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за главен експерт „ВПИТ“

  Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01-474/25.09.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт в отдел „Внедряване и поддръжка на информационните технологии”, дирекция „Информационно обслужване и технологии” в Агенция по вписванията, с месторабота в гр. София.

 • Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за младши експерт „ЧРВО“

  Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявения със заповед № РД–01–364/27.06.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността младши експерт в отдел „Човешки ресурси и връзки с обществеността”.

 • Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за старши експерт „УС“

  Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–290/31.05.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността старши експерт в отдел „Управление на собствеността”, дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”.

 • Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за началник отдел „УС“

  Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–288/30.05.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността началник на отдел „Управление на собствеността”.

 • Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за директор на Регионална дирекция София

  Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01-265/10.05.2012 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на Регионална дирекция София.

 • Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за старши експерт „ИПМ“

  Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–252/02.05.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността старши експерт в отдел "Информационни проекти и методология".

 • Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за младши експерт „ВПИТ“

  Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–250/02.05.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността младши експерт в отдел „Внедряване и поддръжка на информационните технологии“.