Върни се горе

 • Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за старши експерт Връзки с обществеността

  Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–234/23.04.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Старши експерт – Връзки с обществеността.

 • Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за директор на Регионална дирекция София

  Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–197/23.03.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на Регионална дирекция – София.

 • Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за главен експерт „ИПМ“

  Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–133/09.03.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт отдел „Информационни проекти и методология“

 • Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за началник отдел на „ВПИТ“

  Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–88/06.03.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността началник на отдел „Внедряване и поддръжка на информационни технологии“.

 • Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за началник отдел на „ОСВСР“

  Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–89/06.03.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността началник на отдел „Организация на службите по вписванията и службите по регистрация”.

 • Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за началник отдел на „ЧРВО“

  Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–90/06.03.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността началник на отдел „Човешки ресурси и връзки с обществеността”.

 • Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за директор на Регионална дирекция Стара Загора

  Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–75/29.02.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Директор на Регионална дирекция Стара Загора.

 • Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за директор на дирекция „АПОЧРВО“

  Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–74/29.02.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на дирекция „Административно-правно обслужване, човешки ресурси и връзки с обществеността“.

 • Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за директор на дирекция „ИОТ“

  Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–76/29.02.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на дирекция „Информационно обслужване и технологии“.

 • Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността младши експерт

  Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–453/19.08.2011 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ /счетоводство/.