Върни се горе

 • Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на Регионална дирекция – София

  Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на Регионална дирекция – София, Главна дирекция „Регистри” в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

 • Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността старши експерт в отдел „Анализ и методология“

  Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността старши експерт в отдел „Анализ и методология”, дирекция „Административно-правно обслужване, човешки ресурси и връзки с обществеността”, в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

 • Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на Регионална дирекция – Велико Търново

  Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявения със заповед № РД–01–504/27.11.2013 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на Регионална дирекция – Велико Търново, Главна дирекция „Регистри” в Агенция по вписванията, с месторабота в град Велико Търново.

 • Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на Регионална дирекция – Благоевград

  Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявения със заповед № РД–01–503/27.11.2013 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на Регионална дирекция – Благоевград, Главна дирекция „Регистри” в Агенция по вписванията, с месторабота в град Благоевград.

 • Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен юрисконсулт в отдел „АПО“

  Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявения със заповед № РД–01-435/17.10.2013 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен юрисконсулт в отдел „Административно – правно обслужване”, дирекция „Административно-правно обслужване, човешки ресурси и връзки с обществеността” в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

 • Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен юрисконсулт в отдел Човешки ресурси

  Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявения със заповед № РД–01-405/02.10.2013 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен юрисконсулт в отдел „Човешки ресурси и връзки с обществеността”, дирекция „Административно-правно обслужване, човешки ресурси и връзки с обществеността” в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

 • Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт в звено „Сигурност на информацията”

  Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявения със заповед № РД–01–406/02.10.2013 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт в звено „Сигурност на информацията”, в Агенция по вписванията, с месторабота в гр. София.

 • Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт отдел „ФСО“

  Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявения със заповед № РД–01–407/02.10.2013 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт в отдел „Финансово–счетоводно обслужване” – 1 (една) щатна бройка, дирекция „Финансово–стопански дейности и управление на собствеността” в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

 • Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Главен директор

  Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявения със заповед № РД–01-181 / 11.04.2013 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Главен директор на Главна дирекция „Регистри” в Агенция по вписванията.

 • Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Началник отдел „Анализ и методология“

  Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявения със заповед № РД–01–151/25.03.2013 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Началник на отдел, дирекция „Административно-правно обслужване, човешки ресурси и връзки с обществеността“.