Върни се горе

 • Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за директор на Регионална дирекция София

  Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01-265/10.05.2012 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на Регионална дирекция София.

 • Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за старши експерт „ИПМ“

  Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–252/02.05.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността старши експерт в отдел "Информационни проекти и методология".

 • Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за младши експерт „ВПИТ“

  Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–250/02.05.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността младши експерт в отдел „Внедряване и поддръжка на информационните технологии“.

 • Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за главен експерт „ВПИТ“

  Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01-257/03.05.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт „Внедряване и поддръжка на информационните технологии”.

 • Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за началник отдел „ИПМ“

  Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–251/02.05.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността началник на отдел „Информационни проекти и методология”.

 • Конкурс за заемане на 2 (две) щатни бройки за младши юрисконсулт

  Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–253/02.05.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 2 (две) щатни бройки за длъжността МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ в отдел „Административно-правно обслужване”.

 • Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за старши експерт Връзки с обществеността

  Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–234/23.04.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Старши експерт – Връзки с обществеността.

 • Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за директор на Регионална дирекция София

  Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–197/23.03.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на Регионална дирекция – София.

 • Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за главен експерт „ИПМ“

  Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–133/09.03.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт отдел „Информационни проекти и методология“

 • Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за началник отдел на „ВПИТ“

  Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–88/06.03.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността началник на отдел „Внедряване и поддръжка на информационни технологии“.