Върни се горе

Сигнали, препоръки и предложения, могат да се подават по следните начини:

  • Чрез  онлайн формата  към Изпълнителния директор, Заместник-изпълнителния директор и Главния секретар на Агенция по вписванията
  • По e-mail:[email protected]
  • На хартиен носител, чрез подаване в деловодството на Агенция по вписванията – ул. „Елисавета Багряна“ № 20.

Необходима информация при подаване на сигнал

При подаване на сигнали от Ваша страна се предоставят следните данни:

  • Три имена
  • Вашия адрес за кореспонденция
  • Телефон за контакт
  • Данни за институциите, които вече сте информирали
  • Адрес на електронната Ви поща

Желателно е да изпращате доказателства за откритите нарушения. Това ще повиши възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите, подадени от Вас.