Върни се горе

Декларации за 2018 г.

Елза Викторова Андонова
Декларация по чл. 12, т. 2
РД София - старши специалист
PDF файл, 66,5 KB, качен на 03.01.2018

pdf document

Елза Викторова Андонова
Декларация по чл. 12, т. 1
РД София - старши специалист
PDF файл, 18,7 KB, качен на 03.01.2018

pdf document

Даниела Димитрова Маринова
Декларация по чл. 12, т. 2
специалист ПМС
PDF файл, 68,2 KB, качен на 03.01.2018

pdf document

Даниела Димитрова Маринова
Декларация по чл. 12, т. 1
специалист ПМС
PDF файл, 19,5 KB, качен на 03.01.2018

pdf document

Теодора Станимирова Любенова
Декларация по чл. 12, т. 2
СВ Омуртаг - специалист
PDF файл, 64,2 KB, качен на 03.01.2018

pdf document

Теодора Станимирова Любенова
Декларация по чл. 12, т. 1
СВ Омуртаг - специалист
PDF файл, 17,6 KB, качен на 03.01.2018

pdf document

Татяна Крумова Григорова
Декларация по чл. 12, т. 1
главен експерт "ФСО"
PDF файл, 21,1 KB, качен на 15.01.2018

pdf document

Татяна Крумова Григорова
Декларация по чл. 12, т. 2
главен експерт "ФСО"
PDF файл, 69,8 KB, качен на 15.01.2018

pdf document

Декларации за 2017 г.

Виолета Славчева Митова
Декларация по чл. 12, т. 2
СВ Ихтиман - специалист ПМС
PDF файл, 88,8 KB, качен на 17.07.2017

pdf document

Виолета Славчева Митова
Декларация по чл. 12, т.1
СВ Ихтиман - специалист ПМС
PDF файл, 19,2 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Антония Митокова Маринова
Декларация по чл. 12, ал. 2
СВ Севлиево, специалист ПМС 66
PDF файл, 67,9 KB, качен на 12.06.2017

pdf document

Антония Митокова Маринова
Декларация по чл. 12, ал. 1
СВ Севлиево, специалист ПМС 66
PDF файл, 21,4 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Мирослава Георгиева Александрова
Декларация по чл.12, т. 1
Младши екперт, СВ Ямбол
PDF файл, 19,5 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Мирослава Георгиева Александрова
Декларация по чл.12, т. 2
Младши екперт, СВ Ямбол
PDF файл, 78,0 KB, качен на 23.03.2017

pdf document

Стела Живкова Суфларчева
Декларация по чл.12, т. 1
младши експерт, СВ Стара Загора
PDF файл, 19,6 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Стела Живкова Суфларчева
Декларация по чл.12, т. 2
младши експерт, СВ Стара Загора
PDF файл, 79,9 KB, качен на 23.03.2017

pdf document

Мария Николова Кондакова
Декларация по чл.12, т. 1
младши експерт, СВ Петрич
PDF файл, 19,2 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Мария Николова Кондакова
Декларация по чл.12, т. 2
младши експерт, СВ Петрич
PDF файл, 79,5 KB, качен на 23.03.2017

pdf document

Ива Дечева Стоянова
Декларация по чл.12, т. 1
младши експерт, СВ Пловдив
PDF файл, 19,5 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Ива Дечева Стоянова
Декларация по чл.12, т. 2
младши експерт, СВ Пловдив
PDF файл, 76,3 KB, качен на 23.03.2017

pdf document

Камен Емилов Летев
Декларация по чл. 12, т. 1
младши експерт, СВ Русе
PDF файл, 17,5 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Камен Емилов Летев
Декларация по чл. 12, т. 2
младши експерт, СВ Русе
PDF файл, 78,5 KB, качен на 23.03.2017

pdf document

Мария Николова Стоянова
Декларация по чл. 12, т. 2
младши експерт, СР Бургас
PDF файл, 66,0 KB, качен на 23.03.2017

pdf document

Мария Николова Стоянова
Декларация по чл. 12, т. 1
младши експерт, СР Бургас
PDF файл, 21,0 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Юлиана Димова Банева
Декларация по чл. 12, т. 2
СВ Шумен - главен специалист
PDF файл, 68,7 KB, качен на 26.09.2017

pdf document

Юлиана Димова Банева
Декларация по чл. 12, т. 1
главен специалист, СР Шумен
PDF файл, 21,5 KB, качен на 26.09.2017

pdf document

Иван Димитров Мирчев
Декларация по чл. 12, т. 2
РД Враца - портиер
PDF файл, 69,2 KB, качен на 02.10.2017

pdf document

Иван Димитров Мирчев
Декларация по чл. 12, т. 1
РД Враца - портиер
PDF файл, 20,5 KB, качен на 02.10.2017

pdf document

Антон Ивайлов Кузманов
Декларация по чл. 12, т. 2
Юрисконсулт
PDF файл, 67,3 KB, качен на 09.10.2017

pdf document

Христина Йорданова Георгиева
Декларация по чл. 12, т. 1
Служба по вписванията - Оряхово
PDF файл, 20,1 KB, качен на 12.10.2017

pdf document

Христина Йорданова Георгиева
Декларация по чл. 12, т. 2
Служба по вписванията - Оряхово
PDF файл, 69,2 KB, качен на 12.10.2017

pdf document

Асен Димов Хубчев
Декларация по чл. 12, т. 2
Директор на дирекция "ИОТ"
PDF файл, 70,4 KB, качен на 19.10.2017

pdf document

Асен Димов Хубчев
Декларация по чл. 12, т. 1
Директор на дирекция "ИОТ"
PDF файл, 19,1 KB, качен на 19.10.2017

pdf document

Денислав Петков Денчев
Декларация по чл. 12, т. 1
младши експерт
PDF файл, 18,8 KB, качен на 01.12.2017

pdf document

Денислав Петков Денчев
Декларация по чл. 12, т. 2
младши експерт
PDF файл, 67,5 KB, качен на 01.12.2017

pdf document

Ирина Русева Димова
Декларация по чл. 12, т. 2
Служба по вписванията Карнобат
PDF файл, 66,2 KB, качен на 01.12.2017

pdf document

Ирина Русева Димова
Декларация по чл. 12, т. 1
Служба по вписванията Карнобат
PDF файл, 18,7 KB, качен на 01.12.2017

pdf document

Надя Петрова Райкова-Вълкова
Декларация по чл. 12, т. 2
СР - София
PDF файл, 70,1 KB, качен на 28.12.2017

pdf document

Надя Петрова Райкова-Вълкова
Декларация по чл. 12, т. 1
СР - София
PDF файл, 19,4 KB, качен на 28.12.2017

pdf document

Декларации за 2016

Детелина Руменова Костадинова
Декларация по чл. 12, т. 2
Старши специалист
PDF файл, 60,2 KB, качен на 17.10.2016

pdf document

Детелина Руменова Костадинова
Декларация по чл. 12, т. 1
Старши специалист
PDF файл, 19,3 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Дияна Минчева Нейкова
Декларация по чл. 12, т. 1
Специалист ПМС, СВ Карнобат
PDF файл, 19,2 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Дияна Минчева Нейкова
Декларация по чл. 12, т. 2
Специалист ПМС, СВ Карнобат
PDF файл, 81,2 KB, качен на 24.11.2016

pdf document

Гергана Милчева Пейчевска
Декларация по чл. 12, т. 2
Директор на дирекция "ДЛР"
PDF файл, 86,0 KB, качен на 08.02.2016

pdf document

Гергана Милчева Пейчевска
Декларация по чл. 12, т. 1
Директор на дирекция "ДЛР"
PDF файл, 23,3 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Гинка Иванова Йорданова
Декларация по чл.12, т. 2
Имотен регистър - старши специалист
PDF файл, 61,6 KB, качен на 12.10.2016

pdf document

Гинка Иванова Йорданова
Декларация по чл.12, т. 1
Имотен регистър - старши специалист
PDF файл, 20,3 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Велислав Николов Говедарски
Декларация по чл. 12, т. 2
Главен експерт
PDF файл, 58,9 KB, качен на 06.06.2016

pdf document

Велислав Николов Говедарски
Декларация по чл. 12, т. 1
Главен експерт
PDF файл, 21,6 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Вяра Цветанова Ганчева
Декларация по чл. 12, т. 2
Оператор въвеждане на данни, гр. Враца
PDF файл, 56,2 KB, качен на 21.07.2016

pdf document

Вяра Цветанова Ганчева
Декларация по чл. 12, т. 1
Оператор въвеждане на данни, гр. Враца
PDF файл, 24,0 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Петя Димитрова Йончева
Деклрация по чл. 12, т. 2
Директор на дирекция "ИОТ"
PDF файл, 66,7 KB, качен на 04.07.2016

pdf document

Петя Димитрова Йончева
Деклрация по чл. 12, т. 1
Директор на дирекция "ИОТ"
PDF файл, 18,3 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Декларации за 2015

Васил Христов Витанов
Декларация по чл. 12, т. 2
Младши експерт отдел "УС"
PDF файл, 82,1 KB, качен на 05.10.2015

pdf document

Васил Христов Витанов
Декларация по чл. 12, т. 1
Младши експерт отдел "УС"
PDF файл, 18,0 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Капка Михайлова Станкова
Деклрация по чл. 12, т. 1
PDF файл, 21,1 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Капка Михайлова Станкова
Деклрация по чл. 12, т. 2
PDF файл, 86,5 KB, качен на 19.10.2015

pdf document

Надя Руменова Георгиева
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен секретар
PDF файл, 57,5 KB, качен на 20.08.2015

pdf document

Надя Руменова Георгиева
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен секретар
PDF файл, 19,7 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Павел Пламенов Соколов
Деклрация по чл.12, т. 2
Специалист
PDF файл, 69,7 KB, качен на 16.10.2015

pdf document

Павел Пламенов Соколов
Деклрация по чл.12, т. 1
Специалист
PDF файл, 19,5 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Паулина Тошкова Колева
Деклрация по чл. 12, т. 2
Специалист - Служба по вписванията гр. Несебър
PDF файл, 85,4 KB, качен на 12.10.2015

pdf document

Паулина Тошкова Колева
Деклрация по чл. 12, т. 1
Специалист - Служба по вписванията гр. Несебър
PDF файл, 21,1 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Росица Сашева Николова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Деловодител
PDF файл, 19,3 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Росица Сашева Николова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Деловодител
PDF файл, 57,9 KB, качен на 05.03.2015

pdf document

Светлана Крумова Крумова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Старши специалист - Служба по вписванията Пловдив
PDF файл, 85,8 KB, качен на 11.11.2015

pdf document

Светлана Крумова Крумова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Старши специалист - Служба по вписванията Пловдив
PDF файл, 20,0 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Цветомира Пламенова Радева
Декларация по чл. 12, т. 2
Специалист
PDF файл, 78,3 KB, качен на 17.06.2015

pdf document

Цветомира Пламенова Радева
Декларация по чл. 12, т. 1
Специалист
PDF файл, 18,9 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Декларации за 2014

Владимир Добрев Трифонов
Декларация по чл. 12, т. 2
Главен директор на Главна дирекция "Регистри"
PDF файл, 79,7 KB, качен на 26.04.2014

pdf document

Владимир Добрев Трифонов
Декларация по чл. 12, т. 1
Главен директор на Главна дирекция "Регистри"
PDF файл, 20,7 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Десислава Колева Иванова
Декларация по чл. 12, т. 2
Старши специалист, Служба по вписванията гр. Шумен
PDF файл, 85,1 KB, качен на 10.07.2014

pdf document

Десислава Колева Иванова
Декларация по чл. 12, т. 1
Старши специалист, Служба по вписванията гр. Шумен
PDF файл, 21,0 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Ерика Иванова Комбова
Декларация по чл. 12, т. 2
Главен специалист - Служба по регистрацията гр. Пловдив
PDF файл, 63,3 KB, качен на 01.12.2014

pdf document

Ерика Иванова Комбова
Декларация по чл. 12, т. 1
Главен специалист - Служба по регистрацията гр. Пловдив
PDF файл, 22,5 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Илина Красимирова Минкова
Декларация по чл. 12, т. 2
Старши специалист - Служба по вписванията гр. Русе
PDF файл, 63,9 KB, качен на 10.10.2014

pdf document

Илина Красимирова Минкова
Декларация по чл. 12, т. 1
Старши специалист - Служба по вписванията гр. Русе
PDF файл, 20,9 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Капка Николова Хаджигаева
Декларация по чл. 12, т. 2
Имотен регистър - Старши специалист
PDF файл, 63,3 KB, качен на 22.12.2014

pdf document

Капка Николова Хаджигаева
Декларация по чл. 12, т. 1
Имотен регистър - Старши специалист
PDF файл, 20,7 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Невена Йорданова Царева
Декларация по чл. 12, т. 1
Специалист, Служба по вписванията – гр. Ямбол
PDF файл, 24,6 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Невена Йорданова Царева
Декларация по чл. 12, т. 2
Специалист, Служба по вписванията – гр. Ямбол
PDF файл, 56,1 KB, качен на 09.04.2014

pdf document

Николай Илков Ванчев
Декларация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Видин
PDF файл, 78,6 KB, качен на 03.07.2014

pdf document

Николай Илков Ванчев
Декларация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Видин
PDF файл, 20,6 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Петя Симеонова Топузова
Декларация по чл. 12, т. 2
Главен специалист
PDF файл, 55,2 KB, качен на 01.10.2014

pdf document

Петя Симеонова Топузова
Декларация по чл. 12, т. 1
Главен специалист
PDF файл, 20,3 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Ралица Милчова Неделкова
Декларация по чл. 12, т. 2
Старши специалист
PDF файл, 62,2 KB, качен на 06.02.2014

pdf document

Ралица Милчова Неделкова
Декларация по чл. 12, т. 1
Старши специалист
PDF файл, 20,4 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Декларации за 2013

Емилия Станимирова Съева
Деклрация по чл. 12, т. 2
Младши експерт, отдел „ЧРВО“, дирекция „АПОЧРВО“
PDF файл, 58,8 KB, качен на 08.10.2013

pdf document

Емилия Станимирова Съева
Деклрация по чл. 12, т. 1
Младши експерт, отдел „ЧРВО“, дирекция „АПОЧРВО“
PDF файл, 20,1 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Климентина Венциславова Узунова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, гр. Плевен
PDF файл, 19,1 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Климентина Венциславова Узунова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, гр. Плевен
PDF файл, 58,9 KB, качен на 01.11.2012

pdf document

Христо Стоянов Христов
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен юрисконсулт
PDF файл, 57,6 KB, качен на 11.11.2013

pdf document

Христо Стоянов Христов
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен юрисконсулт
PDF файл, 18,4 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Декларации за 2012

Анелия Тодорова Стефанова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист
PDF файл, 78,9 KB, качен на 04.05.2012

pdf document

Анелия Тодорова Стефанова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист
PDF файл, 23,7 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Антоанета Славчева Ситарска
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен експерт
PDF файл, 23,3 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Антоанета Славчева Ситарска
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен експерт
PDF файл, 74,4 KB, качен на 02.05.2012

pdf document

Антоанета Трифонова Иванова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Старши специалист, Служба по вписвания гр. Стара Загора
PDF файл, 68,0 KB, качен на 19.05.2012

pdf document

Антоанета Трифонова Иванова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Старши специалист, Служба по вписвания гр. Стара Загора
PDF файл, 21,2 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Антония Георгиева Георгиева
Деклрация по чл. 12, т. 2
Старши юрисконсулт, отдел „АПО“
PDF файл, 87,0 KB, качен на 02.05.2012

pdf document

Антония Георгиева Георгиева
Деклрация по чл. 12, т. 1
Старши юрисконсулт, отдел „АПО“
PDF файл, 24,4 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Боряна Димова Банева
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по регистрация гр. Шумен
PDF файл, 85,8 KB, качен на 07.05.2012

pdf document

Боряна Димова Банева
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по регистрация гр. Шумен
PDF файл, 25,6 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Виктория Веселинова Шаханова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Старши специалист, Служба по вписвания гр. Русе
PDF файл, 64,9 KB, качен на 19.05.2012

pdf document

Виктория Веселинова Шаханова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Старши специалист, Служба по вписвания гр. Русе
PDF файл, 19,1 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Галя Станева Иванова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по регистрация гр. Силистра
PDF файл, 89,1 KB, качен на 02.05.2012

pdf document

Галя Станева Иванова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по регистрация гр. Силистра
PDF файл, 42,4 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Гергана Стефанова Йорданова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Специалист, гр. Велико Търново
PDF файл, 63,8 KB, качен на 08.11.2012

pdf document

Гергана Стефанова Йорданова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Специалист, гр. Велико Търново
PDF файл, 20,9 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Грета Илиева Свиленова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Сливница
PDF файл, 78,6 KB, качен на 07.05.2012

pdf document

Грета Илиева Свиленова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Сливница
PDF файл, 25,6 KB, качен на 31.07.2017

pdf document

Детелина Симеонова Асенова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Перник
PDF файл, 75,9 KB, качен на 04.05.2012

pdf document

Детелина Симеонова Асенова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Перник
PDF файл, 24,9 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Диана Дончева Пенчева
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по вписвания гр. Севлиево
PDF файл, 24,9 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Диана Дончева Пенчева
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по вписвания гр. Севлиево
PDF файл, 75,2 KB, качен на 04.05.2012

pdf document

Донка Димова Райкова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по вписвания гр. Тополовград
PDF файл, 59,1 KB, качен на 21.05.2012

pdf document

Донка Димова Райкова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по вписвания гр. Тополовград
PDF файл, 16,7 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Донка Стоянова Папуджикова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Малко Търново
PDF файл, 73,9 KB, качен на 03.05.2012

pdf document

Донка Стоянова Папуджикова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Малко Търново
PDF файл, 27,9 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Евгения Иванова Ангелова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен експерт
PDF файл, 71,2 KB, качен на 02.05.2012

pdf document

Евгения Иванова Ангелова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен експерт
PDF файл, 22,3 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Емилия Боева Коева
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по регистрация гр. Шумен
PDF файл, 84,0 KB, качен на 02.05.2012

pdf document

Емилия Боева Колева
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по регистрация гр. Шумен
PDF файл, 25,5 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Жасмина Генкова Серчова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Служба по вписванията
PDF файл, 76,5 KB, качен на 07.05.2012

pdf document

Жасмина Генкова Серчова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Служба по вписванията
PDF файл, 24,7 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Жулиета Антонова Атанасова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по вписвания гр. Гълъбово
PDF файл, 20,6 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Жулиета Антонова Атанасова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по вписвания гр. Гълъбово
PDF файл, 65,6 KB, качен на 21.05.2012

pdf document

Зоя Методиева Огнянска
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист
PDF файл, 81,7 KB, качен на 03.05.2012

pdf document

Зоя Методиева Огнянска
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист
PDF файл, 24,9 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Ива Николова Масларска
Деклрация по чл. 12, т. 2
Началник на отдел „ОСВСР“
PDF файл, 85,4 KB, качен на 02.05.2012

pdf document

Ива Николова Масларска
Деклрация по чл. 12, т. 1
Началник на отдел „ОСВСР“
PDF файл, 22,4 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Илияна Димитрова Жотева
Деклрация по чл. 12, т. 2
Старши експерт „Връзки с обществеността“
PDF файл, 67,3 KB, качен на 19.06.2012

pdf document

Илияна Димитрова Жотева
Деклрация по чл. 12, т. 1
Старши експерт „Връзки с обществеността“
PDF файл, 20,7 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Илиянка Каменова Каменова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Старши Специалист, Служба по вписванията гр. Враца
PDF файл, 74,1 KB, качен на 07.05.2012

pdf document

Илиянка Каменова Каменова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Старши Специалист, Служба по вписванията гр. Враца
PDF файл, 24,3 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Ина Людмилова Сальохлева
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по вписвания гр. Девин
PDF файл, 22,4 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Ина Людмилова Сальохлева
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по вписвания гр. Девин
PDF файл, 76,3 KB, качен на 07.05.2012

pdf document

Йорданка Михаилова Мравкова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен експерт, отдел „ИПМ“
PDF файл, 20,8 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Йорданка Михаилова Мравкова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен експерт, отдел „ИПМ“
PDF файл, 66,5 KB, качен на 27.04.2012

pdf document

Катерина Кирилова Димитрова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по вписвания
PDF файл, 22,8 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Катерина Кирилова Димитрова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по вписвания
PDF файл, 46,5 KB, качен на 21.05.2012

pdf document

Кръстина Георгиева Милева
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по вписвания гр. Пазарджик
PDF файл, 63,9 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Кръстина Георгиева Милева
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по вписвания гр. Пазарджик
PDF файл, 116,3 KB, качен на 03.05.2012

pdf document

Кръстинка Георгиева Гецова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Старши специалист, Служба по вписвания гр. Русе
PDF файл, 69,9 KB, качен на 19.05.2012

pdf document

Кръстинка Георгиева Гецова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Старши специалист, Служба по вписвания гр. Русе
PDF файл, 21,9 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Лазарина Георгиева Илиева
Деклрация по чл. 12, т. 2
Специалист, Служба по вписванията гр. Пазарджик
PDF файл, 110,8 KB, качен на 14.01.2009

pdf document

Лазарина Георгиева Илиева
Деклрация по чл. 12, т. 1
Специалист, Служба по вписванията гр. Пазарджик
PDF файл, 64,6 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Лидия Бориславова Стоянова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по регистрация гр. Шумен
PDF файл, 91,1 KB, качен на 02.05.2012

pdf document

Лидия Бориславова Стоянова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Специалист, Служба по вписванията гр. Пазарджик
PDF файл, 15,5 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Мариана Петкова Кирова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Специалист, Служба по вписванията гр. Пазарджик
PDF файл, 26,1 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Мариана Петкова Кирова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Своге
PDF файл, 55,9 KB, качен на 04.05.2012

pdf document

Мариела Василева Пелова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по регистрация гр. Плевен
PDF файл, 67,1 KB, качен на 19.05.2012

pdf document

Мариела Василева Пелова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по регистрация гр. Плевен
PDF файл, 19,0 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Мария Стефанова Ненчева
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по регистрация
PDF файл, 82,9 KB, качен на 02.05.2012

pdf document

Мария Стефанова Ненчева
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по регистрация
PDF файл, 23,8 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Марияна Горанова Христова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по вписвания гр. Нови Пазар
PDF файл, 72,8 KB, качен на 04.05.2012

pdf document

Марияна Горанова Христова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по вписвания гр. Нови Пазар
PDF файл, 23,7 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Миглена Иванова Степанова – Везиева
Деклрация по чл. 12, т. 2
Началник на отдел „ЧРВО“
PDF файл, 67,2 KB, качен на 23.04.2012

pdf document

Миглена Иванова Степанова - Везиева
Деклрация по чл. 12, т. 1
Началник на отдел „ЧРВО“
PDF файл, 20,6 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Недка Стоянова Панчева
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по вписвания гр. Елхово
PDF файл, 40,8 KB, качен на 19.05.2012

pdf document

Недка Стоянова Панчева
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по вписвания гр. Елхово
PDF файл, 15,5 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Нели Генова Димитрова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Кубрат
PDF файл, 84,3 KB, качен на 14.01.2009

pdf document

Нели Генова Димитрова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Кубрат
PDF файл, 24,3 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Пламен Аргиров Марков
Деклрация по чл. 12, т. 2
Старши специалист, Служба по вписванията гр. София
PDF файл, 84,6 KB, качен на 08.05.2012

pdf document

Пламен Аргиров Марков
Деклрация по чл. 12, т. 1
Старши специалист, Служба по вписванията гр. София
PDF файл, 28,3 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Ренета Владимирова Вълчева
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по вписвания гр. Русе
PDF файл, 65,6 KB, качен на 21.05.2012

pdf document

Ренета Владимирова Вълчева
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по вписвания гр. Русе
PDF файл, 20,8 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Рени Георгиева Василева
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по вписвания гр. Пещера
PDF файл, 80,7 KB, качен на 03.05.2012

pdf document

Рени Георгиева Василева
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по вписвания гр. Пещера
PDF файл, 25,7 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Росен Андреев Петков
Деклрация по чл. 12, т. 2
Старши експерт, отдел „ИПМ“
PDF файл, 64,1 KB, качен на 22.06.2012

pdf document

Росен Андреев Петков
Деклрация по чл. 12, т. 1
Старши експерт, отдел „ИПМ“
PDF файл, 18,5 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Росица Иванова Динева
Деклрация по чл. 12, т. 1
Старши специалист, Служба по вписванията гр. Бургас
PDF файл, 25,3 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Росица Иванова Динева
Деклрация по чл. 12, т. 2
Старши специалист, Служба по вписванията гр. Бургас
PDF файл, 78,2 KB, качен на 03.05.2012

pdf document

Румянка Лилкова Микова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Видин
PDF файл, 79,2 KB, качен на 27.01.2009

pdf document

Румянка Лилкова Микова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Видин
PDF файл, 22,5 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Светлана Симеонова Атанасова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Дряново
PDF файл, 57,8 KB, качен на 08.05.2012

pdf document

Светла Симеонова Атанасова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Дряново
PDF файл, 18,4 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Силва Хагич Крикорян
Деклрация по чл. 12, т. 2
Директор, РД – Варна
PDF файл, 78,5 KB, качен на 08.05.2012

pdf document

Силва Хагич Крикорян
Деклрация по чл. 12, т. 1
Директор, РД – Варна
PDF файл, 20,7 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Силвия Кирилова Николова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Старши специалист, Служба по вписвания гр. Нови Пазар
PDF файл, 74,8 KB, качен на 04.05.2012

pdf document

Силвия Кирилова Николова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Старши специалист, Служба по вписвания гр. Нови Пазар
PDF файл, 25,1 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Силвия Маркова Стефанова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен Специалист, Служба по вписванията гр. Враца
PDF файл, 74,2 KB, качен на 07.05.2012

pdf document

Силвия Маркова Стефанова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен Специалист, Служба по вписванията гр. Враца
PDF файл, 23,1 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Сияна Славчева Кръстева
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, отдел „УС“
PDF файл, 22,3 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Сияна Славчева Кръстева
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, отдел „УС“
PDF файл, 69,9 KB, качен на 02.05.2012

pdf document

Станка Евгениева Георгиева
Деклрация по чл. 12, т. 2
Младши експерт
PDF файл, 84,9 KB, качен на 02.05.2012

pdf document

Станка Евгениева Георгиева
Деклрация по чл. 12, т. 1
Младши експерт
PDF файл, 23,3 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Таня Ненова Тодорова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Средец
PDF файл, 76,9 KB, качен на 03.05.2012

pdf document

Таня Ненова Тодорова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Средец
PDF файл, 24,1 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Теменужка Димитрова Иванова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Карлово
PDF файл, 77,8 KB, качен на 08.05.2012

pdf document

Теменужка Димитрова Иванова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Карлово
PDF файл, 27,1 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Теодора Ангелова Христова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по регистрация гр. Перник
PDF файл, 66,6 KB, качен на 11.04.2012

pdf document

Теодора Ангелова Христова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по регистрация гр. Перник
PDF файл, 21,4 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Христо Стоянов Христов
Деклрация по чл. 12, т. 2
Младши експерт, отдел „ЧРВО“
PDF файл, 63,0 KB, качен на 01.06.2012

pdf document

Христо Стоянов Христов
Деклрация по чл. 12, т. 1
Младши експерт, отдел „ЧРВО“
PDF файл, 19,3 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Цветелина Стойчева Владимирова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Старши специалист, Служба по вписвания гр. Горна Оряховица
PDF файл, 86,8 KB, качен на 04.05.2012

pdf document

Цветелина Стойчева Владимирова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Старши специалист, Служба по вписвания гр. Горна Оряховица
PDF файл, 28,1 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Цветка Владимирова Петрова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Служба по вписвания гр. Крумовград
PDF файл, 73,4 KB, качен на 04.05.2012

pdf document

Цветка Владимирова Петрова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Служба по вписвания гр. Крумовград
PDF файл, 26,7 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Ангелина Белчева Петрова
Деклрация по чл. 12, т. 1
СВ Севлиево
PDF файл, 23,0 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Ангелина Белчева Петрова
Деклрация по чл. 12, т. 2
СВ Севлиево
PDF файл, 82,0 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Анита Ясенова Рахнева
Деклрация по чл. 12, т. 1
Имотен регистър Злагоград
PDF файл, 24,4 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Анита Ясенова Рахнева
Деклрация по чл. 12, т. 2
Имотен регистър Злагоград
PDF файл, 86,4 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Галина Атанасова Кацарова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Длъжностно лице по регистрацията
PDF файл, 24,3 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Галина Атанасова Кацарова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Длъжностно лице по регистрацията
PDF файл, 92,7 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Донка Стайнова Атанасова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист СВ Ивайловград
PDF файл, 20,1 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Донка Стайнова Атанасова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист СВ Ивайловград
PDF файл, 75,5 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Иглика Детелинова Зайкова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист СВ Козлодуй
PDF файл, 27,2 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Иглика Детелинова Зайкова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист СВ Козлодуй
PDF файл, 95,6 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Катя Ангелова Кьоргогова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист СВ Чепеларе
PDF файл, 22,7 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Катя Ангелова Кьоргогова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист СВ Чепеларе
PDF файл, 84,3 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Миглена Димитрова Савова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Старши специалист СВ Перник
PDF файл, 26,0 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Миглена Димитрова Савова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Старши специалист СВ Перник
PDF файл, 88,5 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Петя Сашева Костадинова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Специалист Своге
PDF файл, 22,9 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Петя Сашева Костадинова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Специалист Своге
PDF файл, 62,4 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Румяна Костадинова Райчева
Деклрация по чл. 12, т. 2
Директор, РД - Бургас
PDF файл, 87,1 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Румяна Костадинова Райчева
Деклрация по чл. 12, т. 1
Директор, РД - Бургас
PDF файл, 24,3 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Снежанка Василева Станева
Деклрация по чл. 12, т. 1
Гл. специалит - Исперих
PDF файл, 24,0 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Снежанка Василева Станева
Деклрация по чл. 12, т. 2
гл. специалист Исперих
PDF файл, 89,5 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Фиданка Николова Георгиева
Деклрация по чл. 12, т. 2
специалист
PDF файл, 85,9 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Фиданка Николова Георгиева
Деклрация по чл. 12, т. 1
специалист
PDF файл, 23,4 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Декларации за 2009

Емилия Ангелова Владова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Костинброд
PDF файл, 64,6 KB, качен на 19.01.2009

pdf document

Емилия Ангелова Владова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Костинброд
PDF файл, 19,5 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Мария Иванова Чикова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Етрополе
PDF файл, 72,9 KB, качен на 19.01.2009

pdf document

Мария Иванова Чикова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Етрополе
PDF файл, 20,8 KB, качен на 01.08.2017

pdf document

Айфер Неджиб Джерах
Декларация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Ардино
PDF файл, 67,9 KB, качен на 22.01.2009

pdf document

Айфер Неджиб Джерах
Декларация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Ардино
PDF файл, 20,4 KB, качен на 02.08.2017

pdf document

Борянка Любенова Костадинова
Декларация по чл. 12, т. 2
Старши специалист, Служба по вписванията гр. Плевен
PDF файл, 64,1 KB, качен на 27.01.2009

pdf document

Борянка Любенова Костадинова
Декларация по чл. 12, т. 1
Старши специалист, Служба по вписванията гр. Плевен
PDF файл, 21,2 KB, качен на 02.08.2017

pdf document

Ванюша Любенова Бързева
Декларация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Никопол
PDF файл, 70,7 KB, качен на 14.01.2009

pdf document

Ванюша Любенова Бързева
Декларация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Никопол
PDF файл, 20,8 KB, качен на 02.08.2017

pdf document

Веселина Тенчева Иванова
Декларация по чл. 12, т. 1
Длъжностно лице по регистрацията
PDF файл, 21,4 KB, качен на 02.08.2017

pdf document

Веселина Тенчева Иванова
Декларация по чл. 12, т. 2
Длъжностно лице по регистрацията
PDF файл, 85,8 KB, качен на 02.08.2017

pdf document

Галина Ставрева Николова
Декларация по чл. 12, т. 1
Старши специалист СВ Варна
PDF файл, 20,2 KB, качен на 02.08.2017

pdf document

Галина Ставрева Николова
Декларация по чл. 12, т. 2
Старши специалист СВ Варна
PDF файл, 67,0 KB, качен на 16.01.2009

pdf document

Дафинка Христова Вълева
Декларация по чл. 12, т. 2
Главен специалист
PDF файл, 65,4 KB, качен на 16.01.2009

pdf document

Дафинка Христова Вълева
Декларация по чл. 12, т. 1
Главен специалист
PDF файл, 19,9 KB, качен на 02.08.2017

pdf document

Денка Тодорова Георгиева
Декларация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Разград
PDF файл, 22,9 KB, качен на 02.08.2017

pdf document

Денка Тодорова Георгиева
Декларация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Разград
PDF файл, 78,0 KB, качен на 19.01.2009

pdf document

Диана Стоянова Русева
Декларация по чл. 12, т. 2
Младши специалист, Служба по вписванията
PDF файл, 69,5 KB, качен на 20.01.2009

pdf document

Диана Стоянова Русева
Декларация по чл. 12, т. 1
Младши специалист, Служба по вписванията
PDF файл, 22,0 KB, качен на 02.08.2017

pdf document

Добринка Иванова Петкова
Декларация по чл. 12, т. 1
СВ Разград
PDF файл, 21,5 KB, качен на 02.08.2017

pdf document

Добринка Иванова Петкова
Декларация по чл. 12, т. 2
СВ Разград
PDF файл, 77,7 KB, качен на 02.08.2017

pdf document

Елена Стоянова Шентова
Декларация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Пирдоп
PDF файл, 72,4 KB, качен на 16.01.2009

pdf document

Елена Стоянова Нешкова
Декларация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Пирдоп
PDF файл, 18,9 KB, качен на 02.08.2017

pdf document

Жулиета Иванова Станкова – Иванова
Декларация по чл. 12, т. 2
Старши специалист, Служба по вписванията гр. Стара Загора
PDF файл, 64,4 KB, качен на 29.01.2009

pdf document

Жулиета Иванова Станкова - Иванова
Декларация по чл. 12, т. 1
Старши специалист, Служба по вписванията гр. Стара Загора
PDF файл, 24,4 KB, качен на 02.08.2017

pdf document

Златка Иванова Анестиева
Декларация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Поморие
PDF файл, 61,7 KB, качен на 23.01.2009

pdf document

Златка Иванова Анестиева
Декларация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Поморие
PDF файл, 20,4 KB, качен на 02.08.2017

pdf document

Ива Костадинова Велкова
Декларация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Белоградчик
PDF файл, 68,4 KB, качен на 16.01.2009

pdf document

Ива Константинова Велкова
Декларация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Белоградчик
PDF файл, 19,4 KB, качен на 02.08.2017

pdf document

Йолита Маринова Дочева
Декларация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Троян
PDF файл, 69,8 KB, качен на 14.01.2009

pdf document

Йолита Маринова Дочева
Декларация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Троян
PDF файл, 19,1 KB, качен на 02.08.2017

pdf document

Красимира Стоянова Динева
Декларация по чл. 12, т. 2
Старши специалист, Служба по вписванията гр. Стара Загора
PDF файл, 61,9 KB, качен на 22.01.2009

pdf document

Красимира Стоянова Динева
Декларация по чл. 12, т. 1
Старши специалист, Служба по вписванията гр. Стара Загора
PDF файл, 20,2 KB, качен на 02.08.2017

pdf document

Лилия Павлова Паунова
Декларация по чл. 12, т. 1
Длъжностно лице по регистрацията
PDF файл, 20,2 KB, качен на 02.08.2017

pdf document

Лилия Павлова Паунова
Декларация по чл. 12, т. 2
Длъжностно лице по регистрацията
PDF файл, 77,3 KB, качен на 02.08.2017

pdf document

Мариана Тодорова Димитрова
Декларация по чл. 12, т. 1
главен специалист, СВ Варна
PDF файл, 21,1 KB, качен на 02.08.2017

pdf document

Мариана Тодорова Димитрова
Декларация по чл. 12, т. 2
главен специалист, СВ Варна
PDF файл, 86,7 KB, качен на 02.08.2017

pdf document

Марияна Маркова Личева
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по регистрация гр. Стара Загора
PDF файл, 65,8 KB, качен на 26.01.2009

pdf document

Марияна Маркова Личева
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по регистрация гр. Стара Загора
PDF файл, 18,4 KB, качен на 02.08.2017

pdf document

Нели Ганкова Георгиева
Деклрация по чл. 12, т. 2
Специалист, Служба по вписванията гр. Никопол
PDF файл, 69,0 KB, качен на 14.01.2009

pdf document

Нели Ганкова Георгиева
Деклрация по чл. 12, т. 1
Специалист, Служба по вписванията гр. Никопол
PDF файл, 21,2 KB, качен на 02.08.2017

pdf document

Пенка Кирова Неделчева – Стоева
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по регистрация гр. Пловдив
PDF файл, 69,5 KB, качен на 20.01.2009

pdf document

Пенка Кирова Неделчева - Стоева
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по регистрация гр. Пловдив
PDF файл, 21,0 KB, качен на 02.08.2017

pdf document

Росанка Димитрова Димитрова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Старши специалист, Служба по вписвания гр. Разград
PDF файл, 22,6 KB, качен на 02.08.2017

pdf document

Росанка Димитрова Димитрова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Старши специалист, Служба по вписвания гр. Разград
PDF файл, 86,3 KB, качен на 02.08.2017

pdf document

Румянка Лилкова Микова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Видин
PDF файл, 67,3 KB, качен на 27.01.2009

pdf document

Румянка Лилкова Микова
Деклрация по чл. 12, т. 1
главен специалист, Служба по вписвания гр. Видин
PDF файл, 22,6 KB, качен на 02.08.2017

pdf document

Силвия Лазарова Миланова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Търговски регистър гр. Перник
PDF файл, 22,7 KB, качен на 02.08.2017

pdf document

Силвия Лазарова Миланова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Търговски регистър гр. Перник
PDF файл, 89,2 KB, качен на 02.08.2017

pdf document

Снежана Борисова Дойчинова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Елин Пелин

PDF файл, 68,8 KB, качен на 16.01.2009

pdf document

Снежана Борисова Дойчинова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Елин Пелин
PDF файл, 19,6 KB, качен на 02.08.2017

pdf document

Снежана Иванова Златева
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Червен бряг
PDF файл, 22,1 KB, качен на 02.08.2017

pdf document

Снежана Иванова Златева
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Червен бряг
PDF файл, 75,0 KB, качен на 02.08.2017

pdf document

София Янчева Кънева
Деклрация по чл. 12, т. 2
Старши специалист, Служба по вписванията гр. Варна
PDF файл, 68,1 KB, качен на 16.01.2009

pdf document

София Янчева Кънева
Деклрация по чл. 12, т. 1
Старши специалист, Служба по вписванията гр. Варна
PDF файл, 19,3 KB, качен на 02.08.2017

pdf document

Татяна Димитрова Райчева - Георгиева
Деклрация по чл. 12, т. 1
Длъжностно лице по регистрацията
PDF файл, 21,9 KB, качен на 02.08.2017

pdf document

Татяна Димитрова Райчева - Георгиева
Деклрация по чл. 12, т. 2
Длъжностно лице по регистрацията
PDF файл, 78,3 KB, качен на 02.08.2017

pdf document

Виолина Божкова Георгиева
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по регистрация гр. Пловдив
PDF файл, 67,2 KB, качен на 14.01.2009

pdf document

Виолина Божкова Георгиева
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по регистрация гр. Пловдив
PDF файл, 20,9 KB, качен на 03.08.2017

pdf document

Гинка Георгиева Дживанова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Айтос
PDF файл, 67,9 KB, качен на 15.01.2009

pdf document

Гинка Георгиева Дживанова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Айтос
PDF файл, 19,6 KB, качен на 03.08.2017

pdf document

Грета Панталеева Атанасова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Плевен
PDF файл, 22,3 KB, качен на 03.08.2017

pdf document

Грета Панталеева Атанасова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Плевен
PDF файл, 76,8 KB, качен на 03.08.2017

pdf document

Даниела Денева Хаджийска-Елисеева
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по регистрация гр. Разград
PDF файл, 74,7 KB, качен на 14.01.2009

pdf document

Даниела Денева Хаджийска - Елисеева
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по регистрация гр. Разград
PDF файл, 21,7 KB, качен на 03.08.2017

pdf document

Даниела Димитрова Варадинова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по регистрация гр. Пловдив
PDF файл, 68,7 KB, качен на 14.01.2009

pdf document

Даниела Димитрова Варадинова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по регистрация гр. Пловдив
PDF файл, 21,1 KB, качен на 03.08.2017

pdf document

Димитринка Йорданова Ниношева
Деклрация по чл. 12, т. 2
Старши специалист, Служба по вписванията гр. Плевен
PDF файл, 67,2 KB, качен на 15.01.2009

pdf document

Димитринка Йорданова Ниношева
Деклрация по чл. 12, т. 1
Старши специалист, Служба по вписванията гр. Плевен
PDF файл, 21,9 KB, качен на 03.08.2017

pdf document

Донка Павлова Антонова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Кнежа
PDF файл, 65,9 KB, качен на 15.01.2009

pdf document

Донка Павлова Антонова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Кнежа
PDF файл, 19,6 KB, качен на 03.08.2017

pdf document

Елена Ангелова Савова - Божикова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Длъжностно лице по регистрацията
PDF файл, 21,6 KB, качен на 03.08.2017

pdf document

Елена Ангелова Савова - Божикова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Длъжностно лице по регистрацията
PDF файл, 79,4 KB, качен на 03.08.2017

pdf document

Емилия Недева Донева
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по регистрация
PDF файл, 20,6 KB, качен на 03.08.2017

pdf document

Емилия Недева Донева
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по регистрация
PDF файл, 67,4 KB, качен на 14.01.2009

pdf document

Живка Димова Канева
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Пловдив
PDF файл, 67,4 KB, качен на 14.01.2009

pdf document

Живка Димова Канева
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Пловдив
PDF файл, 20,9 KB, качен на 03.08.2017

pdf document

Иваничка Георгиева Николова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Старши специалист, Служба по регистрация гр. Ловеч
PDF файл, 67,1 KB, качен на 15.01.2009

pdf document

Иваничка Георгиева Николова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Старши специалист, Служба по регистрация гр. Ловеч
PDF файл, 20,4 KB, качен на 03.08.2017

pdf document

Камелия Веселинова Каменова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Старши специалист, Служба по вписванията гр. Плевен
PDF файл, 67,0 KB, качен на 15.01.2009

pdf document

Камелия Веселинова Каменова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Старши специалист, Служба по вписванията гр. Плевен
PDF файл, 23,4 KB, качен на 03.08.2017

pdf document

Катя Илиева Кукова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Старши специалист, Служба по вписвания гр. Бяла Слатина
PDF файл, 20,2 KB, качен на 03.08.2017

pdf document

Катя Илиева Кукова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Старши специалист, Служба по вписвания гр. Бяла Слатина
PDF файл, 70,1 KB, качен на 06.01.2009

pdf document

Катя Калева Грудова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, гр. Бургас
PDF файл, 67,4 KB, качен на 15.01.2009

pdf document

Катя Калева Грудова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, гр. Бургас
PDF файл, 22,5 KB, качен на 03.08.2017

pdf document

Красимира Николаева Папанчева
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, гр. Бургас
PDF файл, 21,3 KB, качен на 03.08.2017

pdf document

Красимира Николаева Папанчева
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, гр. Бургас
PDF файл, 79,8 KB, качен на 03.08.2017

pdf document

Латинка Петрова Димитрова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, гр. Ловеч
PDF файл, 23,2 KB, качен на 03.08.2017

pdf document

Латинка Петрова Димитрова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, гр. Ловеч
PDF файл, 66,4 KB, качен на 15.01.2009

pdf document

Лидия Георгиева Попова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен експерт, гр. Пловдив
PDF файл, 21,5 KB, качен на 03.08.2017

pdf document

Лидия Георгиева Попова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен експерт, гр. Пловдив
PDF файл, 79,8 KB, качен на 03.08.2017

pdf document

Малинка Митова Величкова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист
PDF файл, 18,6 KB, качен на 03.08.2017

pdf document

Малинка Митова Величнова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист
PDF файл, 67,6 KB, качен на 09.01.2009

pdf document

Мария Петрова Драганова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Старши специалист, гр. Кърджали
PDF файл, 38,6 KB, качен на 03.08.2017

pdf document

Мария Петрова Драганова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Старши специалист, гр. Кърджали
PDF файл, 105,6 KB, качен на 15.01.2009

pdf document

Миглена Малинова Методиева
Деклрация по чл. 12, т. 1
Старши специалист, гр. Плевен
PDF файл, 22,1 KB, качен на 03.08.2017

pdf document

Миглена Малинова Методиева
Деклрация по чл. 12, т. 2
Старши специалист, гр. Плевен
PDF файл, 76,6 KB, качен на 03.08.2017

pdf document

Надежда Тошкова Александрова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, гр. Разград
PDF файл, 19,5 KB, качен на 03.08.2017

pdf document

Надежда Тошкова Александрова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, гр. Разград
PDF файл, 71,4 KB, качен на 14.01.2009

pdf document

Невена Георгиева Радева-Стоянова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Старши специалист
PDF файл, 65,5 KB, качен на 14.01.2009

pdf document

Невена Георгиева Радева - Стоянова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Старши специалист
PDF файл, 19,6 KB, качен на 03.08.2017

pdf document

Нели Милчева Николова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Кубрат
PDF файл, 67,6 KB, качен на 14.01.2009

pdf document

Нели Милчева Николова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Кубрат
PDF файл, 21,4 KB, качен на 03.08.2017

pdf document

Пелагия Цонева Атанасова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Попово
PDF файл, 21,9 KB, качен на 03.08.2017

pdf document

Пелагия Цонева Атанасова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Попово
PDF файл, 67,1 KB, качен на 14.01.2009

pdf document

Радка Янкова Янкова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Старши специалист, Служба по вписванията гр. Пловдив
PDF файл, 18,5 KB, качен на 03.08.2017

pdf document

Радка Янкова Янкова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Старши специалист, Служба по вписванията гр. Пловдив
PDF файл, 65,5 KB, качен на 14.01.2009

pdf document

Радостина Нонева Дончева
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен Специалист, Служба по регистрацията гр. Стара Загора
PDF файл, 67,3 KB, качен на 14.01.2009

pdf document

Радостина Нонева Дончева
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен Специалист, Служба по регистрацията гр. Стара Загора
PDF файл, 21,2 KB, качен на 03.08.2017

pdf document

Светлана Славилова Ташева
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен Специалист, Служба по регистрацията гр. Стара Загора
PDF файл, 68,8 KB, качен на 14.01.2009

pdf document

Светлана Славилова Ташева
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен Специалист, Служба по регистрацията гр. Стара Загора
PDF файл, 20,9 KB, качен на 03.08.2017

pdf document

Силвия Неделчева Добрева
Деклрация по чл. 12, т. 1
Специалист, Служба по вписванията гр. Карнобат
PDF файл, 20,1 KB, качен на 03.08.2017

pdf document

Силвия Неделчева Добрева
Деклрация по чл. 12, т. 2
Специалист, Служба по вписванията гр. Карнобат
PDF файл, 78,0 KB, качен на 03.08.2017

pdf document

Стела Добрева Драганова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Специалист, Служба по вписванията гр. Плевен
PDF файл, 66,1 KB, качен на 15.01.2009

pdf document

Стела Добрева Драганова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Специалист, Служба по вписванията гр. Плевен
PDF файл, 21,0 KB, качен на 03.08.2017

pdf document

Стоянка Йорданова Стоянова
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Луковит
PDF файл, 65,1 KB, качен на 15.01.2009

pdf document

Стоянка Йорданова Стоянова
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Луковит
PDF файл, 19,2 KB, качен на 03.08.2017

pdf document

Татяна Иванова Миндевска
Деклрация по чл. 12, т. 2
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Тетевен
PDF файл, 65,0 KB, качен на 15.01.2009

pdf document

Татяна Иванова Миндевска
Деклрация по чл. 12, т. 1
Главен специалист, Служба по вписванията гр. Тетевен
PDF файл, 18,5 KB, качен на 03.08.2017

pdf document

Янка Борисова Кралева
Деклрация по чл. 12, т. 2
Служба по вписвания Шумен – Старши специалист
PDF файл, 64,2 KB, качен на 14.01.2009

pdf document

Янка Борисова Кралева
Деклрация по чл. 12, т. 1
Служба по вписвания Шумен – Старши специалист
PDF файл, 18,0 KB, качен на 03.08.2017

pdf document