Върни се горе

Декларации за 2024 г.

Декларации ЗПК 2024
7Z файл, 3,1 MB, качен на 27.06.2024

7z document

Регистър 2023 г.

Декларации за 2023 г.

Декларации ЗПКОМПИ 2023
7Z файл, 12,2 MB, качен на 16.06.2023

7z document

Регистър 2022 г.

Декларации за 2022 г.

Декларации ЗПКОМПИ 2022 - 1 част
7Z файл, 12,3 MB, качен на 16.06.2023

7z document

Декларации ЗПКОМПИ 2022 - 2 част
7Z файл, 19,3 MB, качен на 16.06.2023

7z document

Регистър за 2021 г.

Декларации за 2021 г.

Теодора Фокова
PDF файл, 634,5 KB, качен на 09.06.2021

pdf document

Теодора Фокова
XLSM файл, 194,0 KB, качен на 09.06.2021

xlsm document

Микаела Вецкова
XLS файл, 326,5 KB, качен на 09.06.2021

xls document

Микаела Вецкова
PDF файл, 617,2 KB, качен на 09.06.2021

pdf document

Десислава Дилова
XLS файл, 290,0 KB, качен на 09.06.2021

xls document

Десислава Дилова
PDF файл, 695,0 KB, качен на 09.06.2021

pdf document

Десислава Георгиева
PDF файл, 698,7 KB, качен на 09.06.2021

pdf document

Десислава Георгиева
XLS файл, 313,0 KB, качен на 09.06.2021

xls document

Цветан Цоков
PDF файл, 654,1 KB, качен на 09.06.2021

pdf document

Цветан Цоков
XLSX файл, 102,0 KB, качен на 09.06.2021

xlsx document

Здравко Цветков
PDF файл, 619,6 KB, качен на 09.06.2021

pdf document

Здравко Цветков
XLS файл, 309,0 KB, качен на 09.06.2021

xls document

Валентина Тодорова
PDF файл, 680,3 KB, качен на 09.06.2021

pdf document

Валентина Тодорова
XLSX файл, 95,0 KB, качен на 09.06.2021

xlsx document

Галя Маринова
PDF файл, 674,9 KB, качен на 09.06.2021

pdf document

Галя Маринова
XLS файл, 357,0 KB, качен на 09.06.2021

xls document

Дияна Николова
PDF файл, 564,4 KB, качен на 09.06.2021

pdf document

Дияна Николова
XLS файл, 307,0 KB, качен на 09.06.2021

xls document

Галина Димитрова
PDF файл, 651,2 KB, качен на 09.06.2021

pdf document

Жулиета Тачева
PDF файл, 633,4 KB, качен на 09.06.2021

pdf document

Магдалена Ангова
PDF файл, 580,0 KB, качен на 09.06.2021

pdf document

Декларации - 1 част
ZIP файл, 20,3 MB, качен на 19.07.2022

zip document

Декларации - 2 част
ZIP файл, 19,5 MB, качен на 19.07.2022

zip document

Декларации - 3 част
ZIP файл, 18,9 MB, качен на 19.07.2022

zip document

Декларации - 4 част
ZIP файл, 20,6 MB, качен на 19.07.2022

zip document

Декларации - 5 част
ZIP файл, 7,1 MB, качен на 19.07.2022

zip document

Регистър за 2020 г.

Декларации за 2020 г.

Красимира Христова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 332,0 KB, качен на 15.07.2020

xls document

Красимира Христова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 511,6 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Румяна Иванова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 292,5 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Добринка Добрева
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 283,9 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Добринка Добрева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 362,0 KB, качен на 15.07.2020

xls document

Александра Симеонова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 282,0 KB, качен на 15.07.2020

xls document

Александра Симеонова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 307,8 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Зорница Тодорова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 289,6 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Зорница Тодорова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 375,5 KB, качен на 15.07.2020

xls document

Ваня Славова - Бонева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 1,1 MB, качен на 15.07.2020

xls document

Ваня Славова - Бонева
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 324,7 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Светлана Божкова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 153,1 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Светлана Божкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 356,0 KB, качен на 15.07.2020

xls document

Ирина Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 383,0 KB, качен на 15.07.2020

xls document

Ирина Иванова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 156,5 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Калоян Стаменков
PDF файл, 168,4 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Калоян Стаменков
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 375,5 KB, качен на 15.07.2020

xls document

Гергана Бъчева - Нинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 356,0 KB, качен на 15.07.2020

xls document

Гергана Бъчева - Нинова
PDF файл, 172,6 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Галина Канина
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 160,5 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Галина Канина
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 384,5 KB, качен на 15.07.2020

xls document

Диана Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 363,0 KB, качен на 15.07.2020

xls document

Диана Димитрова
PDF файл, 168,0 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Лъчезар Спасов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 356,5 KB, качен на 15.07.2020

xls document

Лъчезар Спасов
PDF файл, 208,2 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Десислава Гълъбова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 172,6 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Десислава Гълъбова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 356,0 KB, качен на 15.07.2020

xls document

Искрен Славчев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 356,0 KB, качен на 15.07.2020

xls document

Искрен Славчев
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 164,7 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Любомира Михайлова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 156,7 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Любомира Михайлова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 356,0 KB, качен на 15.07.2020

xls document

Таня Пичурова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 602,4 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Таня Пичурова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 355,0 KB, качен на 28.07.2020

xls document

Светослава Куньова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 356,5 KB, качен на 28.07.2020

xls document

Светослава Куньова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 646,7 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Светла Олева
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 494,8 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Светла Олева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSX файл, 91,9 KB, качен на 28.07.2020

xlsx document

Росица Илиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 356,0 KB, качен на 28.07.2020

xls document

Росица Илиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 356,0 KB, качен на 28.07.2020

xls document

Мария Янкова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 503,3 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Мария Янкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 355,0 KB, качен на 28.07.2020

xls document

Мария Карабонева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 356,0 KB, качен на 28.07.2020

xls document

Мария Карабонева
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 450,0 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Людмила Петкова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 491,9 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Людмила Петкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 356,0 KB, качен на 28.07.2020

xls document

Йолина Грозданова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 494,3 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Илияна Тодорова
PDF файл, 598,3 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Илияна Тодорова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 364,5 KB, качен на 28.07.2020

xls document

Жасмина Григорова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 356,5 KB, качен на 28.07.2020

xls document

Жасмина Григорова
PDF файл, 657,6 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Елица Великова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 496,6 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Елица Великова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 1,4 MB, качен на 28.07.2020

pdf document

Ела Христова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 368,5 KB, качен на 28.07.2020

xls document

Ела Христова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 487,7 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Десислава Дилова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 613,3 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Десислава Бишурова
XLS файл, 356,5 KB, качен на 28.07.2020

xls document

Десислава Бишурова
PDF файл, 529,5 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Вилиана Алексиева
PDF файл, 639,0 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Вилиана Алексиева
XLS файл, 375,0 KB, качен на 28.07.2020

xls document

Веселина Стоянова
XLS файл, 356,0 KB, качен на 28.07.2020

xls document

Веселина Стоянова
PDF файл, 505,5 KB, качен на 28.07.2020

pdf document