Върни се горе

Регистър 2023 г.

Декларации за 2023 г.

Декларации ЗПКОМПИ 2023
7Z файл, 12,2 MB, качен на 16.06.2023

7z document

Регистър 2022 г.

Декларации за 2022 г.

Декларации ЗПКОМПИ 2022 - 1 част
7Z файл, 12,3 MB, качен на 16.06.2023

7z document

Декларации ЗПКОМПИ 2022 - 2 част
7Z файл, 19,3 MB, качен на 16.06.2023

7z document

Регистър за 2021 г.

Декларации за 2021 г.

Теодора Фокова
PDF файл, 634,5 KB, качен на 09.06.2021

pdf document

Теодора Фокова
XLSM файл, 194,0 KB, качен на 09.06.2021

xlsm document

Микаела Вецкова
XLS файл, 326,5 KB, качен на 09.06.2021

xls document

Микаела Вецкова
PDF файл, 617,2 KB, качен на 09.06.2021

pdf document

Десислава Дилова
XLS файл, 290,0 KB, качен на 09.06.2021

xls document

Десислава Дилова
PDF файл, 695,0 KB, качен на 09.06.2021

pdf document

Десислава Георгиева
PDF файл, 698,7 KB, качен на 09.06.2021

pdf document

Десислава Георгиева
XLS файл, 313,0 KB, качен на 09.06.2021

xls document

Цветан Цоков
PDF файл, 654,1 KB, качен на 09.06.2021

pdf document

Цветан Цоков
XLSX файл, 102,0 KB, качен на 09.06.2021

xlsx document

Здравко Цветков
PDF файл, 619,6 KB, качен на 09.06.2021

pdf document

Здравко Цветков
XLS файл, 309,0 KB, качен на 09.06.2021

xls document

Валентина Тодорова
PDF файл, 680,3 KB, качен на 09.06.2021

pdf document

Валентина Тодорова
XLSX файл, 95,0 KB, качен на 09.06.2021

xlsx document

Галя Маринова
PDF файл, 674,9 KB, качен на 09.06.2021

pdf document

Галя Маринова
XLS файл, 357,0 KB, качен на 09.06.2021

xls document

Дияна Николова
PDF файл, 564,4 KB, качен на 09.06.2021

pdf document

Дияна Николова
XLS файл, 307,0 KB, качен на 09.06.2021

xls document

Галина Димитрова
PDF файл, 651,2 KB, качен на 09.06.2021

pdf document

Жулиета Тачева
PDF файл, 633,4 KB, качен на 09.06.2021

pdf document

Магдалена Ангова
PDF файл, 580,0 KB, качен на 09.06.2021

pdf document

Декларации - 1 част
ZIP файл, 20,3 MB, качен на 19.07.2022

zip document

Декларации - 2 част
ZIP файл, 19,5 MB, качен на 19.07.2022

zip document

Декларации - 3 част
ZIP файл, 18,9 MB, качен на 19.07.2022

zip document

Декларации - 4 част
ZIP файл, 20,6 MB, качен на 19.07.2022

zip document

Декларации - 5 част
ZIP файл, 7,1 MB, качен на 19.07.2022

zip document

Регистър за 2020 г.

Декларации за 2020 г.

Красимира Христова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 332,0 KB, качен на 15.07.2020

xls document

Красимира Христова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 511,6 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Румяна Иванова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 292,5 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Добринка Добрева
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 283,9 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Добринка Добрева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 362,0 KB, качен на 15.07.2020

xls document

Александра Симеонова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 282,0 KB, качен на 15.07.2020

xls document

Александра Симеонова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 307,8 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Зорница Тодорова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 289,6 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Зорница Тодорова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 375,5 KB, качен на 15.07.2020

xls document

Ваня Славова - Бонева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 1,1 MB, качен на 15.07.2020

xls document

Ваня Славова - Бонева
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 324,7 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Светлана Божкова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 153,1 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Светлана Божкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 356,0 KB, качен на 15.07.2020

xls document

Ирина Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 383,0 KB, качен на 15.07.2020

xls document

Ирина Иванова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 156,5 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Калоян Стаменков
PDF файл, 168,4 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Калоян Стаменков
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 375,5 KB, качен на 15.07.2020

xls document

Гергана Бъчева - Нинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 356,0 KB, качен на 15.07.2020

xls document

Гергана Бъчева - Нинова
PDF файл, 172,6 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Галина Канина
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 160,5 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Галина Канина
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 384,5 KB, качен на 15.07.2020

xls document

Диана Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 363,0 KB, качен на 15.07.2020

xls document

Диана Димитрова
PDF файл, 168,0 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Лъчезар Спасов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 356,5 KB, качен на 15.07.2020

xls document

Лъчезар Спасов
PDF файл, 208,2 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Десислава Гълъбова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 172,6 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Десислава Гълъбова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 356,0 KB, качен на 15.07.2020

xls document

Искрен Славчев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 356,0 KB, качен на 15.07.2020

xls document

Искрен Славчев
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 164,7 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Любомира Михайлова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 156,7 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Любомира Михайлова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 356,0 KB, качен на 15.07.2020

xls document

Таня Пичурова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 602,4 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Таня Пичурова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 355,0 KB, качен на 28.07.2020

xls document

Светослава Куньова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 356,5 KB, качен на 28.07.2020

xls document

Светослава Куньова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 646,7 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Светла Олева
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 494,8 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Светла Олева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSX файл, 91,9 KB, качен на 28.07.2020

xlsx document

Росица Илиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 356,0 KB, качен на 28.07.2020

xls document

Росица Илиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 356,0 KB, качен на 28.07.2020

xls document

Мария Янкова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 503,3 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Мария Янкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 355,0 KB, качен на 28.07.2020

xls document

Мария Карабонева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 356,0 KB, качен на 28.07.2020

xls document

Мария Карабонева
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 450,0 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Людмила Петкова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 491,9 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Людмила Петкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 356,0 KB, качен на 28.07.2020

xls document

Йолина Грозданова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 494,3 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Илияна Тодорова
PDF файл, 598,3 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Илияна Тодорова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 364,5 KB, качен на 28.07.2020

xls document

Жасмина Григорова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 356,5 KB, качен на 28.07.2020

xls document

Жасмина Григорова
PDF файл, 657,6 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Елица Великова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 496,6 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Елица Великова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 1,4 MB, качен на 28.07.2020

pdf document

Ела Христова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 368,5 KB, качен на 28.07.2020

xls document

Ела Христова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 487,7 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Десислава Дилова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 613,3 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Десислава Бишурова
XLS файл, 356,5 KB, качен на 28.07.2020

xls document

Десислава Бишурова
PDF файл, 529,5 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Вилиана Алексиева
PDF файл, 639,0 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Вилиана Алексиева
XLS файл, 375,0 KB, качен на 28.07.2020

xls document

Веселина Стоянова
XLS файл, 356,0 KB, качен на 28.07.2020

xls document

Веселина Стоянова
PDF файл, 505,5 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Декларации за 2019 г.

Радостина Сотирова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 53,3 KB, качен на 05.06.2019

pdf document

Радостина Сотирова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 140,1 KB, качен на 05.06.2019

pdf document

Илина Ангелова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 54,2 KB, качен на 08.06.2019

pdf document

Илина Ангелова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 146,1 KB, качен на 08.06.2019

pdf document

Лазаринка Стоичкова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 49,6 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Дора Николова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 54,0 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Дора Николова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 134,9 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Мариела Суанска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 347,5 KB, качен на 10.06.2019

xls document

Мариела Суанска
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 54,7 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Мария Константинова - Ботева
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 56,5 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Мария Константинова - Ботева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 360,5 KB, качен на 10.06.2019

xls document

Живко Райков
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 350,5 KB, качен на 10.06.2019

xls document

Живко Райков
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 53,9 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Радослав Сърбов
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 57,3 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Радослав Сърбов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 349,5 KB, качен на 10.06.2019

xls document

Константин Костов
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 57,9 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Константин Костов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 331,5 KB, качен на 10.06.2019

xls document

Русина Чобанова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSX файл, 88,8 KB, качен на 10.06.2019

xlsx document

Русана Чобанова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 54,9 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Мирослава Колева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSX файл, 98,5 KB, качен на 10.06.2019

xlsx document

Светлин Стефанов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 350,0 KB, качен на 10.06.2019

xls document

Светлин Стефанов
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 54,3 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Теодора Якова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 58,5 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Теодора Якова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 349,5 KB, качен на 10.06.2019

xls document

Стела Бояджиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 332,0 KB, качен на 10.06.2019

xls document

Стела Бояджиева
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 71,4 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Иван Казаков
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 71,8 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Иван Казаков
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 332,0 KB, качен на 10.06.2019

xls document

Йорданка Соколова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 331,5 KB, качен на 10.06.2019

xls document

Йорданка Соколова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 55,7 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Кирил Михов
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 54,0 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Кирил Михов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSM файл, 198,3 KB, качен на 10.06.2019

xlsm document

Юлия Костадинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 358,0 KB, качен на 10.06.2019

xls document

Юлия Костадинова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 54,9 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Стоянка Танева
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 50,3 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Стоянка Танева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSX файл, 90,0 KB, качен на 10.06.2019

xlsx document

Силвия Събева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSM файл, 199,6 KB, качен на 10.06.2019

xlsm document

Силвия Събева
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 53,3 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Иван Бучов
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 54,8 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Иван Бучов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 337,0 KB, качен на 10.06.2019

xls document

Диана Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 351,5 KB, качен на 10.06.2019

xls document

Диана Иванова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 53,9 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Елена Йорданова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 92,5 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Елена Йорданова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 131,6 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Николина Ангелова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 331,5 KB, качен на 10.06.2019

xls document

Николина Ангелова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 86,5 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Лидия Лазарова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 90,9 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Лидия Лазарова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 350,5 KB, качен на 10.06.2019

xls document

Мартин Иванов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 332,0 KB, качен на 10.06.2019

xls document

Доростела Флорова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 352,5 KB, качен на 10.06.2019

xls document

Доростела Флорова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 91,2 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Силвия Ангелова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 97,1 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Силвия Ангелова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 331,5 KB, качен на 10.06.2019

xls document

Борислава Михайлова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 354,5 KB, качен на 10.06.2019

xls document

Борислава Михайлова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 92,2 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Йорданка Русева
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 95,3 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Йорданка Русева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 359,0 KB, качен на 10.06.2019

xls document

Десислава Алексиева
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 94,6 KB, качен на 11.06.2019

pdf document

Десислава Алексиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 332,0 KB, качен на 11.06.2019

xls document

Мария Ангелова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 60,4 KB, качен на 11.06.2019

pdf document

Мария Ангелова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 332,5 KB, качен на 11.06.2019

xls document

Делчо Чернаев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 331,5 KB, качен на 11.06.2019

xls document

Делчо Чернаев
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 107,7 KB, качен на 11.06.2019

pdf document

Зорина Бояджиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 331,5 KB, качен на 11.06.2019

xls document

Зорина Бояджиева
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 68,0 KB, качен на 11.06.2019

pdf document

Петя Костадинова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 53,2 KB, качен на 11.06.2019

pdf document

Петя Костадинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 334,5 KB, качен на 11.06.2019

xls document

Лъчезар Спасов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSX файл, 90,1 KB, качен на 11.06.2019

xlsx document

Лъчезар Спасов
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 54,6 KB, качен на 11.06.2019

pdf document

Тодор Вълчев
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 59,6 KB, качен на 11.06.2019

pdf document

Тодор Вълчев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,5 KB, качен на 11.06.2019

xls document

Мариела Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 331,5 KB, качен на 11.06.2019

xls document

Мая Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 11.06.2019

xls document

Даниела Филипова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSX файл, 89,8 KB, качен на 11.06.2019

xlsx document

Надежда Николина
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 331,5 KB, качен на 11.06.2019

xls document

Маргарита Зографска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSX файл, 89,2 KB, качен на 11.06.2019

xlsx document

Марианна Натова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 331,5 KB, качен на 11.06.2019

xls document

Галина Михайлова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSX файл, 89,1 KB, качен на 11.06.2019

xlsx document

Васил Жбантов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 332,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Ирина Станославова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSX файл, 96,5 KB, качен на 12.06.2019

xlsx document

Йорданка Христова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 306,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Надка Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 351,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Красимира Атанасова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 306,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Златка Анестиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Гергана Тонева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Милена Стоянова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 332,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Нели Дечкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 350,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Татяна Няголова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Йорданка Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 369,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Гюнюл Касабова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Славуна Петрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 295,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Пенка Василева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Пенка Василева
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 57,5 KB, качен на 12.06.2019

pdf document

Йолита Дочева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Мариян Добрев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Делка Петрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Радостина Кръстева - Кьолер
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Мария Чикова - Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSM файл, 200,6 KB, качен на 12.06.2019

xlsm document

Недка Панчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 308,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Татяна Миндевска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Галина Маринова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSM файл, 200,8 KB, качен на 12.06.2019

xlsm document

Миглена Великова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Цеца Илиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Мариана Ченджиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Силвия Петрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Йордан Станев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Евгени Йорданов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSX файл, 90,2 KB, качен на 12.06.2019

xlsx document

Йорданка Мравкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Даниела Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 290,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Камелия Каменова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Борянка Костадинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Стела Драганова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 296,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Мариела Пелова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 307,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Христо Петров
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Росица Рангелова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Соня Петкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Веселина Георгиева - Илиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Гергана Налбатанова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 307,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Албена Михайлова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Милена Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Даниела Вангелова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Нели Маринова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Капка Станкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Нела Николова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Теодора Любенова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 310,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Дамян Христов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Димитринка Ниношева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Милена Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Мата Грозева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Илияна Стайкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Веселина Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Донка Антонова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Йорданка Тотева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Стоянка Стоянова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Петя Костадинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 283,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Анита Рахнева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Маргарита Бурлакова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Розалина Миленчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Добринка Петкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 331,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Денка Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Росанка Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Грета Атанасова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Валентина Войкова - Караджова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Цветелина Веселинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Виолета Митова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Людмила Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Надежда Александрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Даниела Хаджийска - Елисеева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Нели Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Снежана Златева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Веселка Велчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSX файл, 94,1 KB, качен на 12.06.2019

xlsx document

Даниела Ботева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 283,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Антония Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Ани Стоянова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Ваня Тилева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 373,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Диана Тодорова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 306,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Евгения Митова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Гузел Низамова
XLS файл, 284,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Галя Петрова - Стоянова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Мария Делин
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Мария Трайкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Стефка Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Бистра Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Мария Ингилизова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Силвия Николова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Иглика Карбашиян
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Таня Тодорова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Лиляна Хаджиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 299,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Даниела Манолева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 314,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Катя Белчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 302,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Вероника Гарабийска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Айфер Джерах
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Атанаска Чокова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Марияна Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Деян Дечков
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 302,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Диана Желева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Маринела Попова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Иванка Стоянова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 310,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Анелия Вълчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Лидия Попова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Емилия Желязкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Валентина Николова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Марияна Борисова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Гинка Йорданова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Стефанка Демирева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Силвия Миланова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 307,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Лорета Станиславова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 307,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Галина Тодорова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Петър Суков
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Спаска Цветкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Надя Райкова - Вълкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Любомира Пъшева - Потурлиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Дария Хърватева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Малинка Величкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 351,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Илиянка Каменова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Мариян Калчев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Марияна Асенова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Галина Младенова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSX файл, 90,7 KB, качен на 13.06.2019

xlsx document

Галина Сотирова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 292,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Росица Ефтимова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSX файл, 90,3 KB, качен на 13.06.2019

xlsx document

Даринка Петкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 299,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Иваничка Николова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Наталия Дойчинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Валентина Недева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Латинка Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Розалия Атанасова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 356,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Даниел Ганчев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Донка Папуджикова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 292,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Боянка Михайлова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Светлана Крумова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Росица Гюрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Паша Илиева - Гераксиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Олга Димова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Мария Христова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Марина Балтова - Грошева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Магдалена Палавурова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Грозданка Минева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Даниела Николова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Мими Филинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 289,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Паулина Колева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Мария Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 107,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Бойка Господинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Наталия Ковачка
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Валентина Данчова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Стефани Петрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Искухи Чивиджиян
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Детелина Асенова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Маринела Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 309,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Теменужка Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 302,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Румяна Атанасова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Грета Русева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Янка Търгова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 307,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Лидия Гъчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Маргарита Александрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 306,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Теодора Цанкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 312,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Галина Кацарова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 111,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Мария Цигова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Маргарита Клисарска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Стефка Велева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 306,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Пенка Неделчева - Стоева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 307,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Виолина Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 307,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Теодора Христова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 302,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Диана Русева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Белла Барутчиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 306,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Марияна Ангелова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 295,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Красин Петков
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 288,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Ива Расланова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Славка Найденова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSX файл, 93,8 KB, качен на 13.06.2019

xlsx document

Мария Неева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 290,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Ренета Вълчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Виктория Шаханова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 290,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Людмила Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Иванка Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSX файл, 89,7 KB, качен на 13.06.2019

xlsx document

Полина Джамбазова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 292,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Недка Стойкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Свилена Петрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Кирил Чакъров
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 306,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Миглена Методиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Станислава Шарбанова - Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Румяна Цонева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 306,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Михаела Владимирова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 306,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Лилия Манолчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 302,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Катя Йорданова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 302,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Василка Рангелова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 307,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Милка Сербезова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Живка Канева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 306,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Катя Петкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Дияна Тодорова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Пенка Михайлова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Румяна Райчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 308,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Стойка Тодорова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Живка Колева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 298,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Васил Витанов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Венетка Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 307,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Десислава Григорова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Илона Господинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Полина Божанова - Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Ирена Бакърджиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSX файл, 94,0 KB, качен на 13.06.2019

xlsx document

Светла Яшева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSX файл, 93,9 KB, качен на 13.06.2019

xlsx document

Пламен Марков
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 302,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Ваня Илийчовска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 331,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Татяна Григорова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Радостина Николова - Първанова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 131,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Росица Манолова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Ася Масърлиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Райна Давидова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 286,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Миглена Савова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 308,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Бояна Петрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 290,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Дияна Дянкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 310,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Гергана Петкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Даринка Пецева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 308,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Албена Карабельова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 308,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Велислав Говедарски
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 286,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Ангелина Барбова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Инна Пала
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Захарина Синабова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 302,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Росица Жекова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Людмила Великова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Антоанета Ситарска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Анета Петрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 302,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Милена Котева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Деспина Бошкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Пенка Белчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 104,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Людмила Радева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Анжела Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 302,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Петя Караджинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 104,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Бойко Нецов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Вяра Стефанова - Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Доля Цветкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Венцислав Испорски
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Росица Анзова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Десислава Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Десислава Друмева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSX файл, 90,2 KB, качен на 14.06.2019

xlsx document

Фиданка Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Лилия Банкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Славяна Минкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 302,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Елена Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Сашо Лашев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Силвия Николова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 292,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Виолета Петрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Янина Гочева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Цветанка Карагеурова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 288,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Цвета Торманова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Радослава Христова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 290,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Евелина Кънева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Даниела Станчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Ивелина Великова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Илона Иванова - Патарева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Пенка Павлова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Миглена Русчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Лина Колева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Донка Атанасова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Невена Якова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 134,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Светлана Атанасова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Сияна Кръстева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Румяна Сестримска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 308,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Мария Атанасова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Невена Аргилова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Георги Терзиев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSX файл, 96,0 KB, качен на 14.06.2019

xlsx document

Светла Златева - Пеева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Кирил Цекин
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 309,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Даниела Тотева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Радка Янкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Людмила Ленева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Янка Кралева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Десислава Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Диана Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 310,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Галя Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Живка Савова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 288,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Асен Бачков
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 295,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Мария Чамурджиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 300,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Мариана Богоева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Таня Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Надя Бързилова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Анна Делчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 290,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Веселина Колева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 306,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Дафинка Вълева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Елена Куртева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Иванка Генчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSM файл, 200,2 KB, качен на 14.06.2019

xlsm document

Миглена Клюнкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Надя Симеонова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSX файл, 93,4 KB, качен на 14.06.2019

xlsx document

Ясена Александрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 307,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Емилия Стоянова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Любка Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Мариана Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Сийка Павлова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Галина Николова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Даниела Петрова - Златева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 306,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Диляна Бодурова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Ирена Русева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSM файл, 195,2 KB, качен на 14.06.2019

xlsm document

София Кънева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Христина Михнева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Мария Цонева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 306,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Антония Димотикалиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

София Тиенг - Тихолова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Пламена Димитрова - Манолова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 307,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Мария Василева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Станислава Димова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Мария Дочева - Христова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Деяна Андреева - Методиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Димка Георгиева - Динева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Владислава Владова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Надя Попова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Йордан Димитров
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Георги Ванев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Николина Шуманова - Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Бойко Миронов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Мария Железарска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Александър Синадински
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 85,8 KB, качен на 14.06.2019

pdf document

Веселина Миронова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 295,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Юлиана Бонева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 295,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Емилия Коева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 295,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Ина Сальохлева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Евгения Сапатупова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Иванка Шопова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Рени Василева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Цветан Делков
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Теодора Тенева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Невена Рашкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Надя Гуцалска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Диана Цанкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 109,9 KB, качен на 14.06.2019

pdf document

Теодора Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Елена Цонева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Величка Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Александър Чеуз
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 282,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Мирослава Атанасова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Лили Желева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 290,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Росица Николова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 308,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Йорданка Колева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 302,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Елка Янчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Николай Генсузов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Снежана Стоянова - Цанева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Невена Танева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Ирина Димова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Диян Крил
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 309,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Данаил Димитров
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Силвия Стефанова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Виолина Цекова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Любомир Алипиев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Цветелина Владимирова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Гергана Йорданова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 302,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Десислава Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Калина Рангелова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 377,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Соня Василева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 306,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Соня Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,0 KB, качен на 14.06.2019

pdf document

Пелагия Атанасова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Румянка Микова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Жасмина Серчова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Станка Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Николай Ванчев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Валерия Каменова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Албена Ненчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Зоя Огнянска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 292,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Анелия Стефанова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 103,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Елена Савова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 104,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Елеонора Караджова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Даниела Стоянова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Нели Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 289,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Снежанка Станева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Николинка Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Лилия Паунова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Мариана Ирова - Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Елка Кирилова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Людмила Асенова - Вутова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Ивана Петрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Мариана Дончева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 308,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Марияна Каикова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 308,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Ивайла Генова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 308,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Нина Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Гергана Маркова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Красимира Господинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Гинка Дживанова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Елка Джамбазова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 287,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Лазарина Илиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 288,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Кръстина Милева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Димитър Димитров
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 105,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Диана Иванова
XLS файл, 331,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Силвия Добрева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Росица Тошева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Ваня Манова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Елка Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Петя Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 289,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Моника Кумчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 292,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Антония Маринова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Ангелина Петрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Стела Стефанова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 308,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Красимира Цанкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Мария Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Мая Върбанова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Любомира Русева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 292,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Ирина Крайчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Елисавета Пехливанова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Красимира Андреева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Малина Николова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Венцислава Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Донка Райкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 302,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Надка Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Елза Андонова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 310,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Сийка Пойдовска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 308,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Митка Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 308,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Ралица Неделкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Райничка Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Милена Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Деница Трунчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Мария Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Тодорка Петрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 277,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Асен Руженов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 292,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Ина Спасова
XLS файл, 331,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Миглена Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Нина Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Теменуга Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 302,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Венета Сариева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Емилия Кръстева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Златозар Златев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 307,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Силва Крикорян
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 295,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Тина Михайлова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Силвия Славчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSM файл, 197,7 KB, качен на 14.06.2019

xlsm document

Евгения Ангелова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Розалия Георгиева - Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Павлина Минова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Светлана Ташева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Емилия Донева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Марияна Личева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Светла Бонева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Радостина Хазърова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Антоанета Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Василка Бекярова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 286,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Златко Златанов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Дора Николова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Жулиета Станкова - Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Красимира Динева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 309,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Мариана Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Бойко Караджов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 307,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Юлияна Маринова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Добринка Манева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Мария Ненчева
XLS файл, 331,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Даниела Варадинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 307,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Валентина Китева - Апостолова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Елена Дражева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Станка Василева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Елена Атанасова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 289,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Петя Певтичева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Росица Динева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Десислава Европова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 113,1 KB, качен на 14.06.2019

pdf document

Катя Грудова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Стефка Костадинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Соня Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Красимира Папанчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Невена Царева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Александра Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Върба Пацова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Димана Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Жулиета Атанасова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Снежана Дойчинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 314,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Светла Вукадинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 111,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Екатерина Граховска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Калина Лумбева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Надя Миткова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 111,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Диана Стоянова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Иглика Зайкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 293,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Гинка Михайлова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Стоян Косев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Милена Божинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 307,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Станислав Пенев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Любомир Нойков
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Милена Узунова - Панайотова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Мария Илчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Иван Димитров
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Павлина Банова - Панайотова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 306,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Венета Терзиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 106,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Павлина Минчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Катя Кьоргогова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 308,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Елена Ангелова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 310,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Диляна Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 292,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Мария Драганова
XLS файл, 331,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Бианка Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 312,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Надя Добрева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 114,4 KB, качен на 14.06.2019

pdf document

Ерика Комбова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 118,8 KB, качен на 14.06.2019

pdf document

Милена Илиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Иванка Бояджиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Веселина Илчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 299,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Малина Пашалиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Катя Кукова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 292,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Венцислава Благоева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Мая Радкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Веселин Величков
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Ива Стоилова - Ракаджийска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 289,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Галина Кузова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Климентина Узунова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Красимира Ганчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Невена Радева - Стоянова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Биляна Долапчиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Тодор Проданов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Силвия Димитрова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 58,4 KB, качен на 05.07.2019

pdf document

Силвия Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 05.07.2019

xls document

Стелияна Баева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 05.07.2019

xls document

Сашка Александрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 05.07.2019

xls document

Сашка Александрова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 59,6 KB, качен на 05.07.2019

pdf document

Нина Аврамова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 55,8 KB, качен на 05.07.2019

pdf document

Нина Аврамова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,0 KB, качен на 05.07.2019

xls document

Мариела Аксентиева - Йорданова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 71,9 KB, качен на 05.07.2019

pdf document

Мариела Аксентиева - Йорданова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 05.07.2019

xls document

Диана Митева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 05.07.2019

xls document

Диана Митева
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 58,9 KB, качен на 05.07.2019

pdf document

Емилия Тодорова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 72,3 KB, качен на 05.07.2019

pdf document

Емилия Тодорова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 05.07.2019

xls document

Адриана Андонова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,5 KB, качен на 05.07.2019

xls document

Адриана Андонова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 69,6 KB, качен на 05.07.2019

pdf document

Огнян Тошков
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 05.07.2019

xls document

Огнян Тошков
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 72,8 KB, качен на 05.07.2019

pdf document

Евелина Добрева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 05.07.2019

xls document

Кристина Кирилова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 05.07.2019

xls document

Кристина Кирилова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 70,0 KB, качен на 05.07.2019

pdf document

Иван Консулов
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 66,5 KB, качен на 05.07.2019

pdf document

Иван Консулов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 05.07.2019

xls document

Александрва Василева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 19.07.2019

xls document

Александрва Василева
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 57,9 KB, качен на 19.07.2019

pdf document

Христина Гелева
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 60,1 KB, качен на 19.07.2019

pdf document

Христина Гелева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,5 KB, качен на 11.07.2019

xls document

Делчо Чернаев
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 70,9 KB, качен на 23.07.2019

pdf document

Делчо Чернаев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 23.07.2019

xls document

Светла Николова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 102,3 KB, качен на 24.07.2019

pdf document

Светла Николова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 306,0 KB, качен на 24.07.2019

xls document

Мария Аладжова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 100,4 KB, качен на 24.07.2019

pdf document

Мария Аладжова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 288,5 KB, качен на 24.07.2019

xls document

Жасмина Григорова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 60,2 KB, качен на 26.07.2019

pdf document

Жасмина Григорова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 350,0 KB, качен на 26.07.2019

xls document

Десислава Тончева
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 56,8 KB, качен на 26.07.2019

pdf document

Десислава Тончева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 302,5 KB, качен на 26.07.2019

xls document

Катя Цветкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 351,5 KB, качен на 16.08.2019

xls document

Катя Цветкова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 62,7 KB, качен на 16.08.2019

pdf document

Теменуга Ташева
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 60,6 KB, качен на 16.08.2019

pdf document

Теменуга Ташева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 331,5 KB, качен на 16.08.2019

xls document

Нели Николова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 16.08.2019

xls document

Нели Николова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 58,4 KB, качен на 16.08.2019

pdf document

Виктория Костадинова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ

PDF файл, 58,6 KB, качен на 16.08.2019

pdf document

Виктория Костадинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 16.08.2019

xls document

Павлина Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 16.08.2019

xls document

Павлина Иванова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 54,2 KB, качен на 16.08.2019

pdf document

Гергана Рибарска
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ

PDF файл, 55,1 KB, качен на 16.08.2019

pdf document

Гергана Рибарска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

XLS файл, 304,0 KB, качен на 16.08.2019

xls document

Пенка Захариева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

XLS файл, 351,5 KB, качен на 16.08.2019

xls document

Пенка Захариева
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ

PDF файл, 100,0 KB, качен на 16.08.2019

pdf document

Вероника Радкова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ

PDF файл, 107,6 KB, качен на 16.08.2019

pdf document

Вероника Радкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

XLS файл, 332,0 KB, качен на 16.08.2019

xls document

Илияна Митева - Петкова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 125,2 KB, качен на 29.08.2019

pdf document

Илияна Митева - Петкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 351,0 KB, качен на 29.08.2019

xls document

Димитър Войнов
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 62,0 KB, качен на 29.08.2019

pdf document

Димитър Войнов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 29.08.2019

xls document

Ивета Тодорова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 72,9 KB, качен на 29.08.2019

pdf document

Ивета Тодорова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 29.08.2019

xls document

Надя Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,5 KB, качен на 29.08.2019

xls document

Деа Рашкова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 121,3 KB, качен на 29.08.2019

pdf document

Деа Рашкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 286,0 KB, качен на 29.08.2019

xls document

Борислав Чавдаров
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 110,3 KB, качен на 03.09.2019

pdf document

Борислав Чавдаров
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,5 KB, качен на 03.09.2019

xls document

Валерия Ильова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 114,0 KB, качен на 30.09.2019

pdf document

Валерия Ильова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 331,5 KB, качен на 30.09.2019

xls document