Върни се горе

Регистър 2022 г.

Декларации за 2022 г.

Декларации ЗПКОМПИ 2022
ZIP файл, 11,6 MB, качен на 20.06.2022

zip document

Регистър за 2021 г.

Декларации за 2021 г.

Теодора Фокова
PDF файл, 634,5 KB, качен на 09.06.2021

pdf document

Теодора Фокова
XLSM файл, 194,0 KB, качен на 09.06.2021

xlsm document

Микаела Вецкова
XLS файл, 326,5 KB, качен на 09.06.2021

xls document

Микаела Вецкова
PDF файл, 617,2 KB, качен на 09.06.2021

pdf document

Десислава Дилова
XLS файл, 290,0 KB, качен на 09.06.2021

xls document

Десислава Дилова
PDF файл, 695,0 KB, качен на 09.06.2021

pdf document

Десислава Георгиева
PDF файл, 698,7 KB, качен на 09.06.2021

pdf document

Десислава Георгиева
XLS файл, 313,0 KB, качен на 09.06.2021

xls document

Цветан Цоков
PDF файл, 654,1 KB, качен на 09.06.2021

pdf document

Цветан Цоков
XLSX файл, 102,0 KB, качен на 09.06.2021

xlsx document

Здравко Цветков
PDF файл, 619,6 KB, качен на 09.06.2021

pdf document

Здравко Цветков
XLS файл, 309,0 KB, качен на 09.06.2021

xls document

Валентина Тодорова
PDF файл, 680,3 KB, качен на 09.06.2021

pdf document

Валентина Тодорова
XLSX файл, 95,0 KB, качен на 09.06.2021

xlsx document

Галя Маринова
PDF файл, 674,9 KB, качен на 09.06.2021

pdf document

Галя Маринова
XLS файл, 357,0 KB, качен на 09.06.2021

xls document

Дияна Николова
PDF файл, 564,4 KB, качен на 09.06.2021

pdf document

Дияна Николова
XLS файл, 307,0 KB, качен на 09.06.2021

xls document

Галина Димитрова
PDF файл, 651,2 KB, качен на 09.06.2021

pdf document

Жулиета Тачева
PDF файл, 633,4 KB, качен на 09.06.2021

pdf document

Магдалена Ангова
PDF файл, 580,0 KB, качен на 09.06.2021

pdf document

Декларации - 1 част
ZIP файл, 20,3 MB, качен на 19.07.2022

zip document

Декларации - 2 част
ZIP файл, 19,5 MB, качен на 19.07.2022

zip document

Декларации - 3 част
ZIP файл, 18,9 MB, качен на 19.07.2022

zip document

Декларации - 4 част
ZIP файл, 20,6 MB, качен на 19.07.2022

zip document

Декларации - 5 част
ZIP файл, 7,1 MB, качен на 19.07.2022

zip document

Регистър за 2020 г.

Декларации за 2020 г.

Красимира Христова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 332,0 KB, качен на 15.07.2020

xls document

Красимира Христова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 511,6 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Румяна Иванова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 292,5 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Добринка Добрева
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 283,9 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Добринка Добрева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 362,0 KB, качен на 15.07.2020

xls document

Александра Симеонова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 282,0 KB, качен на 15.07.2020

xls document

Александра Симеонова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 307,8 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Зорница Тодорова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 289,6 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Зорница Тодорова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 375,5 KB, качен на 15.07.2020

xls document

Ваня Славова - Бонева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 1,1 MB, качен на 15.07.2020

xls document

Ваня Славова - Бонева
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 324,7 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Светлана Божкова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 153,1 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Светлана Божкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 356,0 KB, качен на 15.07.2020

xls document

Ирина Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 383,0 KB, качен на 15.07.2020

xls document

Ирина Иванова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 156,5 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Калоян Стаменков
PDF файл, 168,4 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Калоян Стаменков
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 375,5 KB, качен на 15.07.2020

xls document

Гергана Бъчева - Нинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 356,0 KB, качен на 15.07.2020

xls document

Гергана Бъчева - Нинова
PDF файл, 172,6 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Галина Канина
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 160,5 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Галина Канина
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 384,5 KB, качен на 15.07.2020

xls document

Диана Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 363,0 KB, качен на 15.07.2020

xls document

Диана Димитрова
PDF файл, 168,0 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Лъчезар Спасов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 356,5 KB, качен на 15.07.2020

xls document

Лъчезар Спасов
PDF файл, 208,2 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Десислава Гълъбова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 172,6 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Десислава Гълъбова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 356,0 KB, качен на 15.07.2020

xls document

Искрен Славчев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 356,0 KB, качен на 15.07.2020

xls document

Искрен Славчев
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 164,7 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Любомира Михайлова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 156,7 KB, качен на 15.07.2020

pdf document

Любомира Михайлова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 356,0 KB, качен на 15.07.2020

xls document

Таня Пичурова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 602,4 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Таня Пичурова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 355,0 KB, качен на 28.07.2020

xls document

Светослава Куньова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 356,5 KB, качен на 28.07.2020

xls document

Светослава Куньова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 646,7 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Светла Олева
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 494,8 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Светла Олева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSX файл, 91,9 KB, качен на 28.07.2020

xlsx document

Росица Илиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 356,0 KB, качен на 28.07.2020

xls document

Росица Илиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 356,0 KB, качен на 28.07.2020

xls document

Мария Янкова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 503,3 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Мария Янкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 355,0 KB, качен на 28.07.2020

xls document

Мария Карабонева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 356,0 KB, качен на 28.07.2020

xls document

Мария Карабонева
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 450,0 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Людмила Петкова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 491,9 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Людмила Петкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 356,0 KB, качен на 28.07.2020

xls document

Йолина Грозданова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 494,3 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Илияна Тодорова
PDF файл, 598,3 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Илияна Тодорова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 364,5 KB, качен на 28.07.2020

xls document

Жасмина Григорова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 356,5 KB, качен на 28.07.2020

xls document

Жасмина Григорова
PDF файл, 657,6 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Елица Великова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 496,6 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Елица Великова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 1,4 MB, качен на 28.07.2020

pdf document

Ела Христова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 368,5 KB, качен на 28.07.2020

xls document

Ела Христова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 487,7 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Десислава Дилова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 613,3 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Десислава Бишурова
XLS файл, 356,5 KB, качен на 28.07.2020

xls document

Десислава Бишурова
PDF файл, 529,5 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Вилиана Алексиева
PDF файл, 639,0 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Вилиана Алексиева
XLS файл, 375,0 KB, качен на 28.07.2020

xls document

Веселина Стоянова
XLS файл, 356,0 KB, качен на 28.07.2020

xls document

Веселина Стоянова
PDF файл, 505,5 KB, качен на 28.07.2020

pdf document

Декларации за 2019 г.

Радостина Сотирова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 53,3 KB, качен на 05.06.2019

pdf document

Радостина Сотирова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 140,1 KB, качен на 05.06.2019

pdf document

Илина Ангелова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 54,2 KB, качен на 08.06.2019

pdf document

Илина Ангелова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 146,1 KB, качен на 08.06.2019

pdf document

Лазаринка Стоичкова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 49,6 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Дора Николова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 54,0 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Дора Николова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 134,9 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Мариела Суанска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 347,5 KB, качен на 10.06.2019

xls document

Мариела Суанска
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 54,7 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Мария Константинова - Ботева
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 56,5 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Мария Константинова - Ботева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 360,5 KB, качен на 10.06.2019

xls document

Живко Райков
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 350,5 KB, качен на 10.06.2019

xls document

Живко Райков
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 53,9 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Радослав Сърбов
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 57,3 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Радослав Сърбов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 349,5 KB, качен на 10.06.2019

xls document

Константин Костов
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 57,9 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Константин Костов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 331,5 KB, качен на 10.06.2019

xls document

Русина Чобанова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSX файл, 88,8 KB, качен на 10.06.2019

xlsx document

Русана Чобанова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 54,9 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Мирослава Колева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSX файл, 98,5 KB, качен на 10.06.2019

xlsx document

Светлин Стефанов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 350,0 KB, качен на 10.06.2019

xls document

Светлин Стефанов
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 54,3 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Теодора Якова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 58,5 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Теодора Якова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 349,5 KB, качен на 10.06.2019

xls document

Стела Бояджиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 332,0 KB, качен на 10.06.2019

xls document

Стела Бояджиева
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 71,4 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Иван Казаков
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 71,8 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Иван Казаков
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 332,0 KB, качен на 10.06.2019

xls document

Йорданка Соколова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 331,5 KB, качен на 10.06.2019

xls document

Йорданка Соколова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 55,7 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Кирил Михов
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 54,0 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Кирил Михов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSM файл, 198,3 KB, качен на 10.06.2019

xlsm document

Юлия Костадинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 358,0 KB, качен на 10.06.2019

xls document

Юлия Костадинова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 54,9 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Стоянка Танева
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 50,3 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Стоянка Танева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSX файл, 90,0 KB, качен на 10.06.2019

xlsx document

Силвия Събева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSM файл, 199,6 KB, качен на 10.06.2019

xlsm document

Силвия Събева
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 53,3 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Иван Бучов
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 54,8 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Иван Бучов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 337,0 KB, качен на 10.06.2019

xls document

Диана Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 351,5 KB, качен на 10.06.2019

xls document

Диана Иванова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 53,9 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Елена Йорданова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 92,5 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Елена Йорданова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 131,6 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Николина Ангелова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 331,5 KB, качен на 10.06.2019

xls document

Николина Ангелова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 86,5 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Лидия Лазарова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 90,9 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Лидия Лазарова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 350,5 KB, качен на 10.06.2019

xls document

Мартин Иванов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 332,0 KB, качен на 10.06.2019

xls document

Доростела Флорова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 352,5 KB, качен на 10.06.2019

xls document

Доростела Флорова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 91,2 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Силвия Ангелова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 97,1 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Силвия Ангелова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 331,5 KB, качен на 10.06.2019

xls document

Борислава Михайлова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 354,5 KB, качен на 10.06.2019

xls document

Борислава Михайлова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 92,2 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Йорданка Русева
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 95,3 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Йорданка Русева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 359,0 KB, качен на 10.06.2019

xls document

Десислава Алексиева
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 94,6 KB, качен на 11.06.2019

pdf document

Десислава Алексиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 332,0 KB, качен на 11.06.2019

xls document

Мария Ангелова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 60,4 KB, качен на 11.06.2019

pdf document

Мария Ангелова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 332,5 KB, качен на 11.06.2019

xls document

Делчо Чернаев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 331,5 KB, качен на 11.06.2019

xls document

Делчо Чернаев
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 107,7 KB, качен на 11.06.2019

pdf document

Зорина Бояджиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 331,5 KB, качен на 11.06.2019

xls document

Зорина Бояджиева
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 68,0 KB, качен на 11.06.2019

pdf document

Петя Костадинова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 53,2 KB, качен на 11.06.2019

pdf document

Петя Костадинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 334,5 KB, качен на 11.06.2019

xls document

Лъчезар Спасов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSX файл, 90,1 KB, качен на 11.06.2019

xlsx document

Лъчезар Спасов
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 54,6 KB, качен на 11.06.2019

pdf document

Тодор Вълчев
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 59,6 KB, качен на 11.06.2019

pdf document

Тодор Вълчев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,5 KB, качен на 11.06.2019

xls document

Мариела Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 331,5 KB, качен на 11.06.2019

xls document

Мая Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 11.06.2019

xls document

Даниела Филипова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSX файл, 89,8 KB, качен на 11.06.2019

xlsx document

Надежда Николина
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 331,5 KB, качен на 11.06.2019

xls document

Маргарита Зографска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSX файл, 89,2 KB, качен на 11.06.2019

xlsx document

Марианна Натова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 331,5 KB, качен на 11.06.2019

xls document

Галина Михайлова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSX файл, 89,1 KB, качен на 11.06.2019

xlsx document

Васил Жбантов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 332,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Ирина Станославова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSX файл, 96,5 KB, качен на 12.06.2019

xlsx document

Йорданка Христова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 306,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Надка Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 351,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Красимира Атанасова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 306,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Златка Анестиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Гергана Тонева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Милена Стоянова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 332,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Нели Дечкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 350,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Татяна Няголова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Йорданка Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 369,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Гюнюл Касабова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Славуна Петрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 295,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Пенка Василева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Пенка Василева
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 57,5 KB, качен на 12.06.2019

pdf document

Йолита Дочева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Мариян Добрев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Делка Петрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Радостина Кръстева - Кьолер
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Мария Чикова - Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSM файл, 200,6 KB, качен на 12.06.2019

xlsm document

Недка Панчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 308,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Татяна Миндевска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Галина Маринова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSM файл, 200,8 KB, качен на 12.06.2019

xlsm document

Миглена Великова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Цеца Илиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Мариана Ченджиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Силвия Петрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Йордан Станев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Евгени Йорданов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSX файл, 90,2 KB, качен на 12.06.2019

xlsx document

Йорданка Мравкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Даниела Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 290,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Камелия Каменова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Борянка Костадинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Стела Драганова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 296,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Мариела Пелова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 307,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Христо Петров
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Росица Рангелова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Соня Петкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Веселина Георгиева - Илиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Гергана Налбатанова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 307,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Албена Михайлова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Милена Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Даниела Вангелова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Нели Маринова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Капка Станкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Нела Николова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Теодора Любенова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 310,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Дамян Христов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Димитринка Ниношева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Милена Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Мата Грозева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Илияна Стайкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Веселина Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Донка Антонова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Йорданка Тотева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Стоянка Стоянова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Петя Костадинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 283,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Анита Рахнева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Маргарита Бурлакова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Розалина Миленчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Добринка Петкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 331,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Денка Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Росанка Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Грета Атанасова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Валентина Войкова - Караджова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Цветелина Веселинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Виолета Митова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Людмила Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Надежда Александрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Даниела Хаджийска - Елисеева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Нели Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Снежана Златева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Веселка Велчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSX файл, 94,1 KB, качен на 12.06.2019

xlsx document

Даниела Ботева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 283,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Антония Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Ани Стоянова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Ваня Тилева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 373,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Диана Тодорова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 306,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Евгения Митова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Гузел Низамова
XLS файл, 284,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Галя Петрова - Стоянова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Мария Делин
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Мария Трайкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Стефка Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Бистра Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Мария Ингилизова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Силвия Николова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Иглика Карбашиян
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Таня Тодорова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,5 KB, качен на 12.06.2019

xls document

Лиляна Хаджиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 299,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Даниела Манолева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 314,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Катя Белчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 302,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Вероника Гарабийска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Айфер Джерах
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Атанаска Чокова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Марияна Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Деян Дечков
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 302,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Диана Желева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Маринела Попова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Иванка Стоянова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 310,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Анелия Вълчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Лидия Попова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Емилия Желязкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Валентина Николова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Марияна Борисова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Гинка Йорданова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Стефанка Демирева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Силвия Миланова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 307,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Лорета Станиславова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 307,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Галина Тодорова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Петър Суков
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Спаска Цветкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Надя Райкова - Вълкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Любомира Пъшева - Потурлиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Дария Хърватева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Малинка Величкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 351,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Илиянка Каменова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Мариян Калчев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Марияна Асенова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Галина Младенова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSX файл, 90,7 KB, качен на 13.06.2019

xlsx document

Галина Сотирова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 292,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Росица Ефтимова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSX файл, 90,3 KB, качен на 13.06.2019

xlsx document

Даринка Петкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 299,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Иваничка Николова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Наталия Дойчинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Валентина Недева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Латинка Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Розалия Атанасова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 356,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Даниел Ганчев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Донка Папуджикова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 292,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Боянка Михайлова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Светлана Крумова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Росица Гюрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Паша Илиева - Гераксиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Олга Димова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Мария Христова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Марина Балтова - Грошева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Магдалена Палавурова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Грозданка Минева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Даниела Николова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Мими Филинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 289,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Паулина Колева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Мария Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 107,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Бойка Господинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Наталия Ковачка
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Валентина Данчова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Стефани Петрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Искухи Чивиджиян
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Детелина Асенова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Маринела Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 309,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Теменужка Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 302,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Румяна Атанасова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Грета Русева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Янка Търгова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 307,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Лидия Гъчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Маргарита Александрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 306,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Теодора Цанкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 312,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Галина Кацарова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 111,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Мария Цигова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Маргарита Клисарска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Стефка Велева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 306,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Пенка Неделчева - Стоева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 307,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Виолина Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 307,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Теодора Христова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 302,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Диана Русева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Белла Барутчиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 306,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Марияна Ангелова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 295,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Красин Петков
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 288,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Ива Расланова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Славка Найденова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSX файл, 93,8 KB, качен на 13.06.2019

xlsx document

Мария Неева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 290,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Ренета Вълчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Виктория Шаханова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 290,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Людмила Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Иванка Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSX файл, 89,7 KB, качен на 13.06.2019

xlsx document

Полина Джамбазова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 292,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Недка Стойкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Свилена Петрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Кирил Чакъров
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 306,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Миглена Методиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Станислава Шарбанова - Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Румяна Цонева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 306,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Михаела Владимирова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 306,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Лилия Манолчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 302,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Катя Йорданова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 302,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Василка Рангелова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 307,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Милка Сербезова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Живка Канева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 306,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Катя Петкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Дияна Тодорова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Пенка Михайлова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Румяна Райчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 308,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Стойка Тодорова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Живка Колева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 298,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Васил Витанов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Венетка Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 307,0 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Десислава Григорова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Илона Господинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Полина Божанова - Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Ирена Бакърджиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSX файл, 94,0 KB, качен на 13.06.2019

xlsx document

Светла Яшева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSX файл, 93,9 KB, качен на 13.06.2019

xlsx document

Пламен Марков
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 302,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Ваня Илийчовска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 331,5 KB, качен на 13.06.2019

xls document

Татяна Григорова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Радостина Николова - Първанова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 131,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Росица Манолова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Ася Масърлиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Райна Давидова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 286,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Миглена Савова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 308,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Бояна Петрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 290,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Дияна Дянкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 310,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Гергана Петкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Даринка Пецева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 308,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Албена Карабельова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 308,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Велислав Говедарски
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 286,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Ангелина Барбова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Инна Пала
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Захарина Синабова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 302,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Росица Жекова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Людмила Великова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Антоанета Ситарска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Анета Петрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 302,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Милена Котева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Деспина Бошкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Пенка Белчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 104,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Людмила Радева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Анжела Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 302,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Петя Караджинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 104,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Бойко Нецов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Вяра Стефанова - Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Доля Цветкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Венцислав Испорски
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Росица Анзова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Десислава Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Десислава Друмева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSX файл, 90,2 KB, качен на 14.06.2019

xlsx document

Фиданка Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Лилия Банкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Славяна Минкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 302,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Елена Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Сашо Лашев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Силвия Николова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 292,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Виолета Петрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Янина Гочева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Цветанка Карагеурова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 288,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Цвета Торманова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Радослава Христова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 290,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Евелина Кънева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Даниела Станчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Ивелина Великова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Илона Иванова - Патарева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Пенка Павлова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Миглена Русчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Лина Колева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Донка Атанасова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Невена Якова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 134,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Светлана Атанасова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Сияна Кръстева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Румяна Сестримска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 308,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Мария Атанасова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Невена Аргилова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Георги Терзиев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSX файл, 96,0 KB, качен на 14.06.2019

xlsx document

Светла Златева - Пеева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Кирил Цекин
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 309,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Даниела Тотева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Радка Янкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Людмила Ленева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Янка Кралева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Десислава Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Диана Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 310,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Галя Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Живка Савова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 288,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Асен Бачков
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 295,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Мария Чамурджиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 300,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Мариана Богоева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Таня Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Надя Бързилова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Анна Делчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 290,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Веселина Колева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 306,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Дафинка Вълева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Елена Куртева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Иванка Генчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSM файл, 200,2 KB, качен на 14.06.2019

xlsm document

Миглена Клюнкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Надя Симеонова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSX файл, 93,4 KB, качен на 14.06.2019

xlsx document

Ясена Александрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 307,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Емилия Стоянова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Любка Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Мариана Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Сийка Павлова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Галина Николова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Даниела Петрова - Златева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 306,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Диляна Бодурова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Ирена Русева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSM файл, 195,2 KB, качен на 14.06.2019

xlsm document

София Кънева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Христина Михнева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Мария Цонева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 306,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Антония Димотикалиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

София Тиенг - Тихолова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Пламена Димитрова - Манолова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 307,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Мария Василева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Станислава Димова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Мария Дочева - Христова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Деяна Андреева - Методиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Димка Георгиева - Динева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Владислава Владова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Надя Попова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Йордан Димитров
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Георги Ванев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Николина Шуманова - Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Бойко Миронов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Мария Железарска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Александър Синадински
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 85,8 KB, качен на 14.06.2019

pdf document

Веселина Миронова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 295,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Юлиана Бонева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 295,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Емилия Коева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 295,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Ина Сальохлева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Евгения Сапатупова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Иванка Шопова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Рени Василева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Цветан Делков
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Теодора Тенева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Невена Рашкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Надя Гуцалска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Диана Цанкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 109,9 KB, качен на 14.06.2019

pdf document

Теодора Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Елена Цонева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Величка Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Александър Чеуз
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 282,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Мирослава Атанасова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Лили Желева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 290,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Росица Николова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 308,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Йорданка Колева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 302,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Елка Янчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Николай Генсузов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Снежана Стоянова - Цанева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Невена Танева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Ирина Димова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Диян Крил
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 309,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Данаил Димитров
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Силвия Стефанова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Виолина Цекова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Любомир Алипиев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Цветелина Владимирова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Гергана Йорданова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 302,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Десислава Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Калина Рангелова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 377,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Соня Василева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 306,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Соня Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,0 KB, качен на 14.06.2019

pdf document

Пелагия Атанасова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Румянка Микова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Жасмина Серчова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Станка Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Николай Ванчев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Валерия Каменова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Албена Ненчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Зоя Огнянска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 292,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Анелия Стефанова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 103,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Елена Савова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 104,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Елеонора Караджова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Даниела Стоянова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Нели Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 289,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Снежанка Станева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Николинка Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Лилия Паунова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Мариана Ирова - Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Елка Кирилова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Людмила Асенова - Вутова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Ивана Петрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Мариана Дончева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 308,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Марияна Каикова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 308,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Ивайла Генова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 308,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Нина Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Гергана Маркова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Красимира Господинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Гинка Дживанова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Елка Джамбазова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 287,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Лазарина Илиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 288,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Кръстина Милева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Димитър Димитров
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 105,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Диана Иванова
XLS файл, 331,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Силвия Добрева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Росица Тошева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Ваня Манова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Елка Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Петя Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 289,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Моника Кумчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 292,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Антония Маринова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Ангелина Петрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Стела Стефанова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 308,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Красимира Цанкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Мария Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Мая Върбанова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Любомира Русева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 292,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Ирина Крайчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Елисавета Пехливанова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Красимира Андреева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Малина Николова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Венцислава Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Донка Райкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 302,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Надка Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Елза Андонова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 310,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Сийка Пойдовска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 308,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Митка Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 308,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Ралица Неделкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Райничка Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Милена Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Деница Трунчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 305,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Мария Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Тодорка Петрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 277,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Асен Руженов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 292,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Ина Спасова
XLS файл, 331,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Миглена Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Нина Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Теменуга Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 302,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Венета Сариева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Емилия Кръстева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Златозар Златев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 307,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Силва Крикорян
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 295,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Тина Михайлова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Силвия Славчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLSM файл, 197,7 KB, качен на 14.06.2019

xlsm document

Евгения Ангелова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Розалия Георгиева - Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Павлина Минова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Светлана Ташева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Емилия Донева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Марияна Личева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Светла Бонева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Радостина Хазърова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Антоанета Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Василка Бекярова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 286,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Златко Златанов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Дора Николова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Жулиета Станкова - Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Красимира Динева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 309,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Мариана Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Бойко Караджов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 307,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Юлияна Маринова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Добринка Манева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Мария Ненчева
XLS файл, 331,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Даниела Варадинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 307,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Валентина Китева - Апостолова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Елена Дражева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Станка Василева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Елена Атанасова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 289,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Петя Певтичева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Росица Динева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Десислава Европова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 113,1 KB, качен на 14.06.2019

pdf document

Катя Грудова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Стефка Костадинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Соня Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Красимира Папанчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Невена Царева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Александра Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Върба Пацова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Димана Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Жулиета Атанасова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Снежана Дойчинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 314,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Светла Вукадинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 111,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Екатерина Граховска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Калина Лумбева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Надя Миткова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 111,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Диана Стоянова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Иглика Зайкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 293,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Гинка Михайлова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Стоян Косев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Милена Божинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 307,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Станислав Пенев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Любомир Нойков
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Милена Узунова - Панайотова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Мария Илчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Иван Димитров
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Павлина Банова - Панайотова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 306,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Венета Терзиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 106,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Павлина Минчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Катя Кьоргогова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 308,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Елена Ангелова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 310,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Диляна Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 292,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Мария Драганова
XLS файл, 331,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Бианка Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 312,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Надя Добрева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 114,4 KB, качен на 14.06.2019

pdf document

Ерика Комбова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 118,8 KB, качен на 14.06.2019

pdf document

Милена Илиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Иванка Бояджиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Веселина Илчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 299,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Малина Пашалиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Катя Кукова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 292,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Венцислава Благоева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Мая Радкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Веселин Величков
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Ива Стоилова - Ракаджийска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 289,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Галина Кузова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Климентина Узунова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Красимира Ганчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Невена Радева - Стоянова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Биляна Долапчиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Тодор Проданов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,0 KB, качен на 14.06.2019

xls document

Силвия Димитрова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 58,4 KB, качен на 05.07.2019

pdf document

Силвия Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 05.07.2019

xls document

Стелияна Баева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 05.07.2019

xls document

Сашка Александрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 303,5 KB, качен на 05.07.2019

xls document

Сашка Александрова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 59,6 KB, качен на 05.07.2019

pdf document

Нина Аврамова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 55,8 KB, качен на 05.07.2019

pdf document

Нина Аврамова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,0 KB, качен на 05.07.2019

xls document

Мариела Аксентиева - Йорданова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 71,9 KB, качен на 05.07.2019

pdf document

Мариела Аксентиева - Йорданова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 05.07.2019

xls document

Диана Митева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 05.07.2019

xls document

Диана Митева
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 58,9 KB, качен на 05.07.2019

pdf document

Емилия Тодорова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 72,3 KB, качен на 05.07.2019

pdf document

Емилия Тодорова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 05.07.2019

xls document

Адриана Андонова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,5 KB, качен на 05.07.2019

xls document

Адриана Андонова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 69,6 KB, качен на 05.07.2019

pdf document

Огнян Тошков
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 05.07.2019

xls document

Огнян Тошков
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 72,8 KB, качен на 05.07.2019

pdf document

Евелина Добрева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 05.07.2019

xls document

Кристина Кирилова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 05.07.2019

xls document

Кристина Кирилова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 70,0 KB, качен на 05.07.2019

pdf document

Иван Консулов
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 66,5 KB, качен на 05.07.2019

pdf document

Иван Консулов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 05.07.2019

xls document

Александрва Василева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 19.07.2019

xls document

Александрва Василева
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 57,9 KB, качен на 19.07.2019

pdf document

Христина Гелева
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 60,1 KB, качен на 19.07.2019

pdf document

Христина Гелева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,5 KB, качен на 11.07.2019

xls document

Делчо Чернаев
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 70,9 KB, качен на 23.07.2019

pdf document

Делчо Чернаев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 23.07.2019

xls document

Светла Николова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 102,3 KB, качен на 24.07.2019

pdf document

Светла Николова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 306,0 KB, качен на 24.07.2019

xls document

Мария Аладжова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 100,4 KB, качен на 24.07.2019

pdf document

Мария Аладжова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 288,5 KB, качен на 24.07.2019

xls document

Жасмина Григорова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 60,2 KB, качен на 26.07.2019

pdf document

Жасмина Григорова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 350,0 KB, качен на 26.07.2019

xls document

Десислава Тончева
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 56,8 KB, качен на 26.07.2019

pdf document

Десислава Тончева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 302,5 KB, качен на 26.07.2019

xls document

Катя Цветкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 351,5 KB, качен на 16.08.2019

xls document

Катя Цветкова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 62,7 KB, качен на 16.08.2019

pdf document

Теменуга Ташева
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 60,6 KB, качен на 16.08.2019

pdf document

Теменуга Ташева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 331,5 KB, качен на 16.08.2019

xls document

Нели Николова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 16.08.2019

xls document

Нели Николова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 58,4 KB, качен на 16.08.2019

pdf document

Виктория Костадинова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ

PDF файл, 58,6 KB, качен на 16.08.2019

pdf document

Виктория Костадинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 304,0 KB, качен на 16.08.2019

xls document

Павлина Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 16.08.2019

xls document

Павлина Иванова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 54,2 KB, качен на 16.08.2019

pdf document

Гергана Рибарска
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ

PDF файл, 55,1 KB, качен на 16.08.2019

pdf document

Гергана Рибарска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

XLS файл, 304,0 KB, качен на 16.08.2019

xls document

Пенка Захариева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

XLS файл, 351,5 KB, качен на 16.08.2019

xls document

Пенка Захариева
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ

PDF файл, 100,0 KB, качен на 16.08.2019

pdf document

Вероника Радкова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ

PDF файл, 107,6 KB, качен на 16.08.2019

pdf document

Вероника Радкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

XLS файл, 332,0 KB, качен на 16.08.2019

xls document

Илияна Митева - Петкова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 125,2 KB, качен на 29.08.2019

pdf document

Илияна Митева - Петкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 351,0 KB, качен на 29.08.2019

xls document

Димитър Войнов
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 62,0 KB, качен на 29.08.2019

pdf document

Димитър Войнов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,5 KB, качен на 29.08.2019

xls document

Ивета Тодорова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 72,9 KB, качен на 29.08.2019

pdf document

Ивета Тодорова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 284,0 KB, качен на 29.08.2019

xls document

Надя Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 285,5 KB, качен на 29.08.2019

xls document

Деа Рашкова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 121,3 KB, качен на 29.08.2019

pdf document

Деа Рашкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 286,0 KB, качен на 29.08.2019

xls document

Борислав Чавдаров
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 110,3 KB, качен на 03.09.2019

pdf document

Борислав Чавдаров
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 291,5 KB, качен на 03.09.2019

xls document

Валерия Ильова
Декларация по чл. 107а, ал. 1-3 от КТ
PDF файл, 114,0 KB, качен на 30.09.2019

pdf document

Валерия Ильова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 331,5 KB, качен на 30.09.2019

xls document

Декларации за 2018 г.

2. Гергана Тонева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 252,1 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

3. Валентин Руженов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 247,5 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

4. Мариела Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 250,8 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

5. Мая Георгиева - Колевчина
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 239,7 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

6. Надя Гуцалска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 240,8 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

7. Христо Христов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 290,5 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

8. Александър Чеуз
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 281,5 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

9. Елена Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 254,5 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

10. Евгени Йорданов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 328,6 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

12. Марианна Натова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 293,5 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

13. Росица Ефтимова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 250,4 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

14. Станислава Шарбанова - Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 230,8 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

15. Искухи Чивиджиян
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 225,1 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

16. Йордан Станев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 224,4 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

17. Татяна Райчева - Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 225,4 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

18. Владислава Владова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 233,4 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

19. Бианка Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 241,1 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

20. Елена Цонева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 220,4 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

21. Капка Станкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 250,2 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

22. Стоянка Стоянова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 240,2 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

23. Славка Найденова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 259,0 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

24. Мария Ненчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 250,2 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

25. Недка Панчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 244,2 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

26. Мариян Калчев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 268,1 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

27. Галина Кацарова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 248,4 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

28. Цвета Торманова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 269,0 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

29. Силвия Николова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 267,4 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

30. Анита Рахнева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 251,5 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

31. Красимира Атанасова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 240,9 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

32. Мария Цигова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 232,1 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

33. Евелина Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 333,6 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

34. Антония Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 356,3 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

35. Илияна Жотева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 376,3 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

36. Антон Кузманов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 355,0 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

37. Цветан Делков
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 239,3 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

38. Росица Манолова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 251,9 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

39. Вяра Стефанова - Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 243,5 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

40. Венцислав Испорски
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 249,0 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

41. Георги Ванев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 242,6 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

42. Йордан Димитров
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 248,6 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

43. Милена Котева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 114,0 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

44. Людмила Радева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 150,5 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

45. Деспина Божкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 116,9 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

46. Димка Георгиева - Динева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 115,6 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

47. Доля Цветкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 124,4 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

48. Иван Димитров
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 113,2 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

49. Венелин Иванов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 118,9 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

50. Ива Масларска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 120,0 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

51. Десислава Друмева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 119,6 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

52. Любомира Русева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 126,6 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

53. Татяна Миндевска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 127,7 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

54. Цеца Илиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,3 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

55. Мариана Ченджиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 121,9 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

56. Миглена Великова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 125,5 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

57. Силвия Петрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 123,9 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

58. Мария Неева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 116,4 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

59. Виктория Шаханова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 115,9 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

60. Бояна Петрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 114,7 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

61. Красимира Ганчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 115,4 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

62. Ренета Вълчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 115,2 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

63. Красин Петков
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 126,9 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

64. Чанка Дончева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 129,9 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

66. Марияна Ангелова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 125,9 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

67. Росица Анзова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 114,6 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

68. Бойка Господинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 146,3 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

69. Галина Михайлова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 120,3 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

70. Валентина Войкова - Караджова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 125,6 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

71. Величка Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 120,5 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

72. Людмила Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,9 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

73. Виолета Митова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,6 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

74. Валентина Василева - Йотова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 123,9 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

75. Донка Антонова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 132,4 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

76. Радостина Кръстева - Кьолер
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 123,0 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

77. Розалия Атанасова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 150,5 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

78. Петя Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 124,1 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

79. Василка Бекярова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 165,6 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

80. Жулиета Станкова - Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 123,4 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

81. Емилия Донева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 207,2 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

82. Светла Бонева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 125,1 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

83. Антоанета Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 123,8 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

84. Радостина Хазърова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 113,9 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

85. Делка Петрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 118,1 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

86. Таня Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 125,8 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

87. Ирина Крайчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 129,0 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

88. Мариана Богоева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 126,5 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

89. Венцислава Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 128,1 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

90. Мая Върбанова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 124,3 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

91. Надя Бързилова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 126,8 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

92. Мария Дочева - Христова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 114,1 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

93. Маргарита Бурлакова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 111,4 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

94. Йорданка Мравкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 116,6 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

95. Галина Младенова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 112,5 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

96. Марияна Личева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 143,1 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

97. Цветелина Веселинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 123,1 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

98. Живка Савова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 126,2 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

99. Ганя Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 126,2 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

101. Мария Чамурджиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 126,4 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

102. Асен Бачков
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 127,2 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

103. Даниела Ботева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 121,0 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

104. Петя Костадинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 181,1 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

105. Мария Паскова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 151,1 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

106. Даниела Манолева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 151,1 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

107. Веселка Велчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 139,3 KB, качен на 20.11.2018

pdf document

108. Мариела Павлова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 125,4 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

109. Катя Кукова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 124,5 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

110. Цветанка Илиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 134,0 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

111. Ина Спасова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 130,5 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

112. Соня Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 126,1 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

113. Нела Николова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 121,9 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

114. Огна Колева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 126,3 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

115. Калина Рангелова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 127,6 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

116. Димана Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 121,3 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

117. Румяна Райчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 126,8 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

118. Александра Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 123,2 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

119. Елена Дражева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 120,7 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

120. Стефка Костадинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 124,1 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

121. Катя Грудова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 125,6 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

122. Елена Атанасова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 126,0 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

123. Соня Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 155,0 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

124. Станка Василева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 123,3 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

125. Петя Певтичева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 119,5 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

126. Красимира Папанчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 124,8 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

127. Росица Динева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 119,2 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

128. Соня Василева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,0 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

129. Петя Караджинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 119,8 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

130. Върба Пацова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 118,9 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

131. Надя Райкова - Вълкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,7 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

132. Йорданка Христова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 101,9 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

133. Надка Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 102,9 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

134. Боянка Михайлова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 112,8 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

135. Христо Петров
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 120,8 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

136. Йорданка Тотева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 140,8 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

137. Румяна Сестримска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,1 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

138. Мария Драганова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,7 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

139. Анна Делчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 127,9 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

140. Елка Кирилова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 125,4 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

141. Мариана Ирова - Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 134,7 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

142. Лилия Гъчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 127,6 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

143. Янка Търгова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 117,0 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

144. Атанаска Чокова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 226,3 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

145. Илияна Стайкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 124,9 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

146. Мата Грозева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 124,7 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

147. Людмила Ленева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 126,7 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

148. Мариана Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 123,1 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

149. Веселина Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 124,2 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

150. Александър Синадински
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 137,3 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

151. Димитринка Ниношева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 152,3 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

152. Грета Атанасова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 120,0 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

153. Стела Драганова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 119,2 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

154. Мариела Пелова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 149,3 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

155. Милена Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 115,0 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

156. Миглена Методиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 124,6 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

157. Борянка Костадинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,5 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

158. Камелия Каменова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 124,2 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

159. Любомира Любенова - Потурлиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 121,1 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

160. Ива Расланова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 135,9 KB, качен на 21.11.2018

pdf document

161. Мария Чикова - Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 123,1 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

162. Донка Папуджиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 123,7 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

163. Теодора Любенова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 131,7 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

164. Ася Масърлиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,6 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

165. Асен Руженов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,7 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

166. Иванка Стоянова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 121,4 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

167. Милена Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,0 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

168. Лилия Манолчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 144,7 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

169. Катя Йорданова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 143,9 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

170. Йорданка Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 123,8 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

171. Милена Стоянова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 144,9 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

172. Гюнюл Касабова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,4 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

173. Татяна Няголова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 137,6 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

174. Славуна Петрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 125,7 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

175. Здравка Башева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 124,6 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

176. Захарина Синабова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 121,3 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

177. Венета Сариева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 96,6 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

179. Галина Маринова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 127,3 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

180. Даниел Ганчев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,0 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

181. Николинка Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 125,0 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

182. Анелия Вълчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 119,5 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

183. Айфер Джерах
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,2 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

184. Лилия Паунова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 131,3 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

185. Даринка Йонкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 121,9 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

186. Емилия Съева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 135,1 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

187. Маринела Попова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 102,8 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

188. Румяна Атанасова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 121,3 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

189. Марияна Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 123,6 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

190. Розалина Миленчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,9 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

191. Живка Колева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 129,5 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

192. Стойка Тодорова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 127,4 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

193. Димитър Димитров
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 101,9 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

194. Диана Желева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 120,4 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

195. Деян Дечков
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 125,5 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

196. Йолита Дочева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,2 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

197. Нели Маринова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 118,7 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

198. Мария Делин
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,1 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

199. Галина Тодорова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 123,1 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

200. Михаела Владимирова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 121,2 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

201. Янина Гочева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,4 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

202. Соня Петкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 129,0 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

203. Росица Рангелова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,8 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

204. Виолета Петрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 121,9 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

205. Веселина Георгиева - Илиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 124,5 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

206. Детелина Костадинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 124,1 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

207. Венетка Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 157,7 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

208. Стела Радева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 156,4 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

209. Антония Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,2 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

210. Фиданка Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,7 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

211. Румяна Цонева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 123,5 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

212. Мариана Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 121,2 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

213. Емилия Стоянова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 126,0 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

214. Диляна Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 236,3 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

215. Бистра Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 123,5 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

216. Даринка Пецева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 130,6 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

217. Албена Карабельова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 127,3 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

219. Иглика Зайкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 136,3 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

220. Стефани Петрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 126,4 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

221. Ваня Манова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 124,5 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

222. Силвия Добрева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 133,6 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

223. Росица Тошева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 124,3 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

224. Силвия Николова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 126,0 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

225. Мая Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 118,4 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

226. Мария Ингилизова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 120,8 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

227. Елка Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 128,9 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

228. Пенка Белчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 117,7 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

229. Стефка Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 123,5 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

231. Анета Петрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,9 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

232. Иваничка Николова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 123,8 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

233. Лорета Станиславова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 133,2 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

234. Наталия Дойчинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 130,3 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

235. Ирина Станиславова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 154,3 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

236. Силвия Миланова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 140,6 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

237. Йорданка Колева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 127,4 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

238. Елка Янчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 127,2 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

240. Моника Кумчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 124,0 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

241. Людмила Асенова - Вутова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 117,3 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

242. Бойко Караджов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 124,7 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

243. Маргарита Александрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 136,2 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

244. Валентина Данчова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 143,5 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

245. Петър Суков
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 125,5 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

246. Пенка Павлова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 136,9 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

247. Лина Колева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 125,5 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

249. Миглена Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 125,0 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

250. Валентина Недева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 96,1 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

251. Латинка Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 127,8 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

255. Малинка Величкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 126,0 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

256. Грета Русева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 136,3 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

257. Валентина Николова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,7 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

258. Анжела Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 121,2 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

259. Десислава Григорова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 119,8 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

260. Даниела Филипова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,3 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

261. Невена Аргилова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 126,1 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

262. Марияна Борисова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,9 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

263. Емилия Желязкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 121,5 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

264. Вероника Гарабийска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 128,2 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

265. Катя Белчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 130,9 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

266. Радослава Христова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 125,8 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

267. Цветанка Карагеурова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 124,9 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

268. Ивелина Великова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 124,3 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

269. Евелина Кънева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 120,2 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

270. Илона Иванова - Патарева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 119,8 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

271. Ивана Петрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 125,4 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

272. Тотка Колева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 119,5 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

273. Даниела Вангелова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 126,2 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

274. Гергана Налбантова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 118,0 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

275. Албена Михайлова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 118,3 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

276. Невена Якова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 120,5 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

277. Ивайло Димитров
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 118,3 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

278. Диян Крил
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 126,7 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

279. Мариян Добрев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 125,5 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

280. Николина Шуманова - Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 117,9 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

281. Дияна Андреева - Методиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 116,8 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

282. Антоанета Ситарска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 90,4 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

283. Мария Василева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 120,8 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

284. Паулина Колева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,1 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

285. Златка Анестиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 149,8 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

286. Нели Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,9 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

287. Даринка Петкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 121,4 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

288. Николай Генсузов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 116,3 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

289. Надя Попова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 116,9 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

290. Радостина Николова - Първанова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 115,1 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

291. Диана Цанкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 126,1 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

292. Деница Трунчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 114,1 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

293. Даниела Николова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 125,3 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

294. Полина Божанова - Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 127,0 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

295. Антоанета Попова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 123,5 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

296. Венета Попова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 123,8 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

297. Диана Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 125,6 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

298. Виолина Цекова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,1 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

299. Цветелина Владимирова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 127,5 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

300. Гергана Йорданова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 126,5 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

301. Десислава Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 125,8 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

303. Венислава Благоева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,4 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

304. Силвия Стефанова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 121,2 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

305. Илиянка Каменова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 120,6 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

306. Венета Терзиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 143,2 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

307. Иванка Боясжиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 131,9 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

308. Ваня Илийчовска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 116,0 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

309. Мария Атанасова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 123,6 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

311. Калинка Лумбева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 132,8 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

312. Илона Господинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,4 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

313. Донка Райкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 131,3 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

314. Маринела Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 131,3 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

315. Теменужка Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 121,3 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

316. Снежана Цанева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 127,7 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

317. Любомир Алипиев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 103,0 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

318. Евгения Ангелова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 125,9 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

319. Елка Джамбазова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 258,5 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

320. Лазарина Илиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 258,4 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

321. Кръстина Милева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 127,9 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

322. Рени Василева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 131,8 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

323. Иванка Шопова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 123,1 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

324. Денка Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,7 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

325. Росанка Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,7 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

326. Добринка Петкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 121,8 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

327. Гергана Петкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 126,3 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

328. Дияна Дянкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 99,1 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

329. Сийка Пойдовска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 134,1 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

331. Малина Пашалиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 128,0 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

332. Юлиана Бонева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,6 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

333. Лидия Стоянова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 124,4 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

334. Емилия Коева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,0 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

335. Росица Николова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 125,7 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

336. Невена Царева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 120,9 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

337. Теодора Цанкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 138,9 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

338. Васил Витанов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 116,6 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

339. Райна Давидова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 142,0 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

340. Сияна Кръстева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 119,2 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

341. Екатерина Граховска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 134,9 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

342. Митка Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 127,3 KB, качен на 22.11.2018

pdf document

343. Диана Тодорова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 124,6 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

344. Гузел Низамова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 121,7 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

345. Райничка Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,9 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

346. Евелина Добрева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 128,6 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

347. Ани Стоянова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 118,6 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

348. Таня Генчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,1 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

349. Ваня Тилева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 127,1 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

351. Десислава Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 125,9 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

352. Даниела Стайкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 121,4 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

353. Галя Петрова - Стоянова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,1 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

354. Татяна Григорова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 145,8 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

355. Славка Наумовска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,0 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

356. Марияна Асенова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 150,0 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

357. Таня Тодорова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 123,3 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

358. Нели Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 120,3 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

359. Пелагия Атанасова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 94,7 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

361. Недка Стойкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 123,3 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

362. Милена Илиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 123,5 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

363. Мирослава Атанасова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 125,4 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

364. Десислава Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 136,0 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

365. Янка Кралева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 126,8 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

366. Диана Русева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 141,7 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

367. Даниела Хаджийска - Елисаева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 131,5 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

368. Надежда Александрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 135,3 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

369. Даниела Стоянова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 127,9 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

370. Павлина Минова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 124,6 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

371. Розалия Георгиева - Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 95,9 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

372. Нина Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 121,8 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

373. Гергана Маркова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 129,1 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

374. Красимира Динева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 126,4 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

375. Светлана Ташева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 129,9 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

376. Марияна Каикова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 121,1 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

377. Мариана Дончева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 124,1 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

379. Ивайла Генова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 130,9 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

380. Веселина Миронова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 123,6 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

381. Златко Златанов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 129,5 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

382. Дора Николова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 148,1 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

383. Милена Узунова - Панайотова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 115,9 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

384. Велислав Говедарски
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 138,7 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

385. Лилия Банкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 126,2 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

386. Светла Вукадинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 295,4 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

387. Надя Миткова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 125,1 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

388. Наталия Ковачка
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 120,1 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

389. Гинка Йорданова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 120,2 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

391. Пламен Марков
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 124,3 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

392. Спаска Цветкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 120,9 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

393. Светла Яшева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 119,5 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

394. Илка Гергинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 119,4 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

395. Тонка Демирева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 124,4 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

396. Димитринка Дрингова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 123,3 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

397. Анелия Стефанова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,1 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

398. Зоя Огнянска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,4 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

399. Росица Жекова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,8 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

400. Гинка Дживанова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 121,3 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

402. Ирина Димова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 112,5 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

403. Мая Радкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,4 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

404. Мария Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 121,7 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

405. Веселина Колева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 119,8 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

406. Иванка Генчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 118,3 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

407. Елена Куртева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,6 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

408. Миглена Клюнкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,1 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

409. Надя Симеонова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 124,1 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

410. Теменуга Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 123,5 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

411. Силвия Славчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 90,6 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

412. Галина Николова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 120,7 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

413. Тина Михайлова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 119,0 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

414. София Кънева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 129,6 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

415. Любка Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 119,9 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

416. Диляна Бодурова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 120,8 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

418. Велислава Янева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 142,2 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

419. Ирена Русева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 121,6 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

420. Дафинка Вълева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,0 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

421. Сийка Павлова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,3 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

422. Ива Маринова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 123,0 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

423. Силва Крикорян
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 126,3 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

424. Снежанка Станева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 95,6 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

425. Светлана Атанасова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 117,4 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

426. Диана Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 124,6 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

427. Снежана Златева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 112,9 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

428. Антония Маринова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 121,7 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

429. Ангелина Петрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 126,9 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

430. Валерия Каменова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 119,4 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

431. Жасмина Серчова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 121,9 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

432. Станка Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 121,8 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

433. Румянка Микова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 120,4 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

434. Малина Николова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 129,5 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

435. Иванка Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 97,6 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

436. Людмила Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 97,4 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

437. Никола Ванчев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 123,9 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

438. Детелина Асенова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 114,5 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

439. Теодора Христова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 115,3 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

440. Миглена Савова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 63,1 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

441. Ерика Комбова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 118,5 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

442. Надя Добрева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 115,8 KB, качен на 23.11.2018

pdf document

443. Донка Атанасова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 153,4 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

444. Бойко Нецов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 118,1 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

445. Мария Железарска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 113,8 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

446. Невена Рашкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 116,4 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

447. Евгения Сапатупова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 117,2 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

448. Дамян Христов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 118,3 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

449. Антония Димотикалиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 125,2 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

450. Пламена Димитрова - Манолова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 124,9 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

451. Златозар Златев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 125,6 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

452. Мария Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 121,7 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

453. Мария Цонева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 123,9 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

454. Красимира Бодурова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,2 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

455. София Тиенг - Тихолова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,0 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

456. Теодора Тенева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 118,0 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

457. Елена Савова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 123,9 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

458. Албена Ненчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 119,8 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

459. Мими Филинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 123,0 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

461. Инна Пала
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 148,4 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

462. Надка Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 126,2 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

463. Красимира Цанкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 270,6 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

464. Елена Ангелова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 125,4 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

465. Елза Андонова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,7 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

466. Снежана Дойчинова
PDF файл, 135,5 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

467. Павлина Банова - Панайотова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 101,6 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

468. Лиляна Хаджиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 125,5 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

469. Светла Златева - Пеева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 127,9 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

470. Десислава Европова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 131,2 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

471. Мария Димитрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 95,3 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

472. Красимира Андреева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 99,2 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

473. Стела Стефанова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 137,2 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

474. Ралица Неделкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 125,4 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

475. Данаил Димитров
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 135,7 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

476. Павлина Минчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 146,4 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

477. Галина Сотирова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 146,7 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

478. Катя Кьоргогова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 126,3 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

479. Веска Сталева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 125,4 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

481. Живка Канева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 123,9 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

482. Василка Рангелова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 153,4 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

483. Росица Гюрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 128,3 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

484. Олга Димова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 123,8 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

485. Мария Христова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 127,8 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

486. Лидия Попова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 156,1 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

487. Невена Радева - Стоянова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 125,1 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

488. Даниела Варадинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 157,0 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

489. Пенка Неделчева - Стоева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,9 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

491. Климентина Узунова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 125,2 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

492. Светлана Крумова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 130,3 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

493. Радка Янкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 124,6 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

494. Дияна Тодорова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 124,6 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

495. Ангелина Барбова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 125,4 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

496. Катя Петкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,6 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

497. Магдалена Палавурова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 118,5 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

498. Грозданка Минева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 124,9 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

499. Милка Сербезова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,6 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

500. Пенка Благоева - Михайлова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 129,9 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

501. Маргарита Клисарска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 127,4 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

502. Стоян Косев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 143,4 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

503. Людмила Величкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 118,6 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

504. Милена Божинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 142,6 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

505. Станислав Пенев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 141,4 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

506. Любомир Нойков
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 145,0 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

507. Стефанка Демирева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 127,8 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

508. Добринка Манева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 117,4 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

509. Калин Цекин
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 124,3 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

510. Веска Сталева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 129,9 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

511. Марина Балтова - Грошева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 127,9 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

512. Лили Желева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 124,9 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

513. Нели Дечкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 98,6 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

514. Христина Михнева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 124,6 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

515. Биляна Долапчиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,9 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

516. Ясена Александрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 125,9 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

517. Георги Терзиев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 126,0 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

518. Виктория Аспарухова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 125,7 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

520. Иглика Карбашиян
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 121,9 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

521. Татяна Зурлева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 123,8 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

522. Гинка Михайлова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 126,5 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

523. Тодор Тодоров
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 117,0 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

524. Елеонова Караджова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 128,8 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

525. Диана Чамова - Младенова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 123,6 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

526. Мирела Чипова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 123,0 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

527. Полина Джамбазова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 134,4 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

528. Стефка Велева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,0 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

529. Веселина Илчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 123,5 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

530. Евгения Митова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 127,3 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

531. Марина Славова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 120,6 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

532. Дария Хърватиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 129,7 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

533. Стела Бояджиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 121,5 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

536. Дилян Атанасов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 123,7 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

537. Деа Рашкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 129,2 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

538. Сашо Лашев
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 114,6 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

539. Златка Измирлиева - Недялкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 126,6 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

541. Белла Барутчиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 122,1 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

542. Ива Стоилова - Ракаджийска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 119,9 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

543. Цонка Минкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 120,5 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

544. Мария Трайкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 117,5 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

545. Вилиана Алексиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 116,3 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

546. Ива Минкова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 130,7 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

547. Жулиета Атанасова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 134,8 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

548. Свилена Петрова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 126,3 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

549. Даниела Станчева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 125,4 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

550. Красимира Господинова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 116,9 KB, качен на 26.11.2018

pdf document

551. Надежда Николина
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 129,3 KB, качен на 27.11.2018

pdf document

552. Маргарита Зографска
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 127,3 KB, качен на 27.11.2018

pdf document

553. Силвена Шопова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 175,8 KB, качен на 29.11.2018

pdf document

554. Юлияна Маринова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 118,4 KB, качен на 05.12.2018

pdf document

555. Васил Жбантов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 118,7 KB, качен на 05.12.2018

pdf document

557. Диана Стоянова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 183,0 KB, качен на 11.12.2018

pdf document

558. Стелияна Баева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 92,5 KB, качен на 11.12.2018

pdf document

559. Теодора Георгиева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 188,9 KB, качен на 13.12.2018

pdf document

560. Диана Иванова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 132,9 KB, качен на 13.12.2018

pdf document

561. Емилия Кръстева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 119,9 KB, качен на 18.12.2018

pdf document

562. Елисавета Пехливанова
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 176,9 KB, качен на 28.12.2018

pdf document

563. Светлана Мандева
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 126,1 KB, качен на 28.12.2018

pdf document

564. Тодор Проданов
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
PDF файл, 194,9 KB, качен на 28.12.2018

pdf document