Върни се горе

Използвайте електронните услуги на Агенция по вписванията.

Подробна информация за услугите: Е-услуги

Пресцентър

Нормативни промени намаляват административната тежест при подаване на годишните финансови отчети

Агенцията по вписванията информира, че с нормативни промени се въвеждат облекчени изисквания при подаване на годишни финансови отчети (ГФО) и годишни доклади за дейността за малки, средни и микро предприятия


Всички новини