Върни се горе

Пресцентър

Случаи, в които Агенция по вписванията изисква/не изисква да се представя удостоверение по чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване, респективно Националния осигурителен институт издава/не издава удостоверението

Във връзка с проведена междуведомствена работна група, създадена със заповед № ЛС-13-87 от 20.08.2019г. на министъра на правосъдието по повод прилагане на Решение № 704 от 05.10.2018г.

Планирано обновяване на информационните системи

Уважаеми потребители,

Във връзка с планирано въвеждане на нови функционалности по проект с предмет: „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“,

Планирано обновяване на информационните системи

Агенцията по вписванията уведомява всички свои потребители, че онлайн услугите предоставяни от: Имотен регистър, Търговски регистър, Регистър БУЛСТАТ  и Регистър на имуществените отношения на съпрузите


Всички новини