Върни се горе

Г-3 за липса на дейност се декларира ЕДНОКРАТНО

Официална страница на Агенция по вписванията

Пресцентър

Ковид мерки

В гр. София и гр. Варна, в помещенията на Службите на Агенция по вписванията всички посетители следва да имат поставена защитна маска за лице и да спазват физическа дистанция най-малко 1,5 м., 


Всички новини