Върни се горе

Пресцентър

Около 85 000 фирми следва да подадат декларации за действителни собственици в Агенцията по вписванията

Според очаквания и изчисления на Агенцията по вписванията, около 85 хиляди фирми и юридически лица с нестопанска цел следва да подадат декларации за действителните си собственици

Планирана профилактика на информационните системи на Имотен регистър и Регистър на имуществените отношения между съпрузи

Уважаеми потребители,

Поради планирана профилактика на информационните системи на Имотен регистър и Регистъра на имуществените отношения на съпрузите, електронните услуги на регистрите няма да бъдат достъпни от 18:00 ч. до 22:00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ВПИСВАНЕТО В ТРРЮЛНЦ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ОТНОСНО ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ ПО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

Уважаеми потребители,

Агенция по вписванията е осигурила възможност за вписване в ТРРЮЛНЦ на обстоятелствата относно действителните собственици по Закона за мерките срещу изпирането на пари съгласно срока, посочен в § 9, ал. 1 на ПЗР на ЗМИП.


Всички новини