Върни се горе

Пресцентър

Възможни временни прекъсвания

Във връзка с планирани дейности, целящи оптимизация и информационна сигурност, са възможни временни прекъсвания в електронните услуги.

ЕДНОКРАТНО ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ДЕЙНОСТ

Агенция по вписванията напомня, че декларация за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството се подава еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност, а не ежегодно. 


Всички новини