Върни се горе

Пресцентър

Възможни временни прекъсвания в електронните услуги, предоставяни от Регистър на имуществените отношения между съпрузи и услуга за автоматизиран достъп до базите данни на имотен регистър за служебни цели

Възможни временни прекъсвания в електронните услуги, предоставяни от Регистър на имуществените отношения между съпрузи и услуга за автоматизиран достъп до базите данни на имотен регистър за служебни цели


Всички новини