Върни се горе

Пресцентър

Планирано ще подменяме непрекъсваеми токовозахранващи устройства

Електронните услуги на агенцията временно ще бъдат преустановени.

Агенция по вписванията планира да замени, своите морално остарели и наближили края на своя жизнен цикъл непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS).


Всички новини