Върни се горе

Пресцентър

Планирано въвеждане на нова функционалност в информационната система на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Уважаеми потребители,

Поради планирано въвеждане на нова функционалност в информационната система на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с ...

Инвентаризация на Службите по вписвания

На основание Заповед № РД-01-521/13.12.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, ще бъде извършена инвентаризация на Службите по вписвания в периода 02.01.2019 г. – 31.01.2019 г.


Всички новини