Върни се горе

Пресцентър

Инвентаризация на Службите по вписвания

На основание Заповед № РД-01-521/13.12.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, ще бъде извършена инвентаризация на Службите по вписвания в периода 02.01.2019 г. – 31.01.2019 г.

След приемане на Закона за държавния бюджет, Агенция по вписванията създаде работна група за правилата за заплатите на служителите

Във връзка с приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., както и предвид препоръка, дадена от Инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията


Всички новини