Върни се горе

Г-3 за липса на дейност се декларира ЕДНОКРАТНО

Официална страница на Агенция по вписванията

Пресцентър

30 юни е крайният срок за подаване на Г3

За търговци/ЮЛНЦ, които не са осъществявали дейност през 2021 г., и не са заявявали това за предни години, Агенция по вписванията напомня, че на 30.06.2022 г. изтича срокът за подаване на декларации за липса на дейност по


Всички новини