Върни се горе

Пресцентър

Извършено заличаване в регистър Булстат на повторно вписан субект

Съгласно Заповед № РД-01-149/21.03.2019 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 22 от Устройствения правилник на Агенция по вписванията и чл. 21,

Известие на Европейската комисия във връзка с отражението върху европейското дружествено право на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз

Известие на Европейската комисия във връзка с отражението върху европейското дружествено право на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз


Всички новини