Върни се горе

Въвежда се строг режим при обслужване на клиентите в Агенция по вписванията на гише.

Използвайте електронните услуги на Агенция по вписванията.

Подробна информация за услугите: Е-услуги

Пресцентър

Нормативни промени намаляват административната тежест при подаване на годишните финансови отчети

Агенцията по вписванията информира, че с нормативни промени се въвеждат облекчени изисквания при подаване на годишни финансови отчети (ГФО) и годишни доклади за дейността за малки, средни и микро предприятия

Очакват се временни прекъсвания на електронни услуги, предоставяни от регистрите в Агенцията по вписванията

Уважаеми потребители,

Агенцията по вписванията планира дейности по физическа дислокация на информационна инфраструктура с цел повишаване на сигурността и оптимизиране работата на регистрите, администрирани от институцията.


Всички новини