Върни се горе

Пресцентър

Невярна информация за теч на данни от ТРРЮЛНЦ

По повод постъпил сигнал в Агенция по вписванията, относно оплакване, че в Google се откриват индексирани лични данни от сайта на Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Агенция по вписванията, информира че:


Всички новини