Върни се горе

Пресцентър

След приемане на Закона за държавния бюджет, Агенция по вписванията създаде работна група за правилата за заплатите на служителите

Във връзка с приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., както и предвид препоръка, дадена от Инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията

Юридическите лица с нестопанска цел подават годишни доклади за дейността и годишни финансови отчети в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел след пререгистрацията си

Във връзка със зачестилите писма, постъпили по пощата в Агенция по вписванията от юридически лица с нестопанска цел


Всички новини