Върни се горе

Пресцентър

Агенцията по вписванията създава консултативен съвет

Членове на съвета ще бъдат представители на ведомства и професионални неправителствени организации

 

 

Ръководството на Агенцията по вписванията взе решение за създаване на консултативен съвет към институцията.

Обновяване на информационната система на ТРРЮЛНЦ

Уважаеми потребители,

Поради планирано въвеждане на нови функционалности в информационната система на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, електронните услуги на регистъра 


Всички новини