Въпроси и отговори

Търговски регистър

Невъзможност за подписване с електронен подпис – не се зарежда java.

1. Проверете в control panel в add or remove programs или programs and features, в зависимост от версията на Windows, за инсталация на java. В случай че няма инсталирана java е необходимо е я инсталирате от официалния сайт www.java.com, след което да рестартирате работната станция.

2. Проверете в control panel в add or remove programs или programs and features, в зависимост от версията на Windows, за инсталация на java повече от веднъж. В случай, че java е инсталирана повече от веднъж е необходимо е да деинсталирате всички версии на java, след което отново да инсталирате последната версия от официалния сайт www.java.com, и да рестартирате работната станция.

При опит за подписване с електронен подпис или сертификат издаден от Агенция по вписванията се визуализира съобщение „Aplication Blocket by Security Settings”.

Необходимо да се направят промени по локалните настройки на Java на всеки потребител. Инструкцията може да изтеглите от тук.

Как да получа удостоверение по електронен път от търговския регистър?

Необходимо е да сте регистриран потребител на портала на търговския регистър (да сте се влезли с потребителско име и парола на www.brra.bg). След като сте влезли с потребителско име и парола е необходимо да изберете от менюто вида удостоверение, което желаете и да посочите ел. поща, след което чрез бутона „Плати по електронен път” се извършва плащане за документа чрез системата за разплащания на Epay.bg.

Важно: Тъй като услугата е автоматизиране е възможно плащане за документът само по гореописания начин.

Платих за удостоверение от търговския регистър по електронен път, но все още не разполагам с документ. В какъв срок ще го получа?

Удостоверението се изпраща на посочената от Вас електронна поща, в рамките на деня. С цел гарантирано получаване на документа (дори при сгрешен е-мейл), същият се съхранява и в „Моите плащания” на портала на търговския регистър (за да се визуализира линкът е необходимо да сте влезли като потребител на портала).

При подаване на заявление по електронен път се изписва съобщение „В подаденото заявление има непопълнена или невалидна информация отбелязана в червено”.

Необходимо е да кликнете върху заявлението, което попълвате (то е в червено). След като отново сте в заявлението проверете кой от табовете („данни за заявител”, „основни обстоятелства”, „приложения „ и т.н) е в червено. След кликване върху оцветения в червено таб трябва да проверите данните, които сте попълнили за неточности или непопълнени полета.

Забележка: Най-често заявителите пропускат да попълнят всички задължителни полета в „Приложения” и по-точно полетата, в които се попълва адрес на територията на страната. Когато е попълнено полето „ж.к.” задължително трябва да се попълнени полетата бл., вх.,ет. и ап. (ако не разполагате с данни за тях може да попълните символ . (точка) или – (тире). Когато е попълнено полето „ул.” задължително се попълват данни и в полето „№”.

При опит да кликна върху табовете „Обявени актове”, „Дело” и т.н системата не реагира.

Използвате по-висока версия от Internet Explorer 8 и не сте извършили автоматично настройките за съвместимост. Необходимо е от менюто „Tools”  да изберете опция „Compаtibility view settings” и да добавите www.brra.bg.

Имотен регистър

Къде се намира Служба по вписванията – гр. София?

гр. София, кв. „Гео Милев“, ул. „Елисавета Багряна“ №20.

За повече информация, разгледайте секция Контакти.

Какво е работното време на Службите по вписванията?

Работно време на Служба по вписвания – гр. София към Регионална дирекция – гр. София, Главна дирекция „Регистри“ – от 9,00 до 17,30 ч.
Работно време на Службите по вписвания към Главна дирекция „Регистри“, с изключение на Службата по вписвания – гр. София към Регионална дирекция – гр. София, Главна дирекция „Регистри“ – от 8,30 до 17,00 ч.
Приемно време на Службите по вписвания към Главна дирекция „Регистри“ – от 10,00 до 15,00 ч., с изключение на следните Служби по вписвания:
Служба по вписвания – гр. София:
- за извършване на справки и издаване на удостоверения – от 9,00 до 14,00 ч.
- за представяне на документи, подлежащи на вписване – от 9,00 до 15,30 ч.
- на канцелария „Архив“ – от 9,00 до 13,30 ч.
Служба по вписвания – гр. Бургас – от 9,00 до 15,00 ч.
Служба по вписвания – гр. Варна:
- Работа с физически и юридически лица – от 8,30 до 13,30 ч.
- Работа с нотариуси – от 8,30 до 15,00 ч.
- Канцелария „Архив“ – от 8,30 до 13,00 ч.
Служба по вписвания – гр. Пловдив:
- Работа с физически и юридически лица – от 8,30 до 13,30 ч.
- Работа с нотариуси – от 8,30 до 15,00 ч.
- Канцелария „Архив“ – от 8,30 до 13,00 ч.
Служба по вписвания – гр. Сливен – от 9,00 до 15,30 ч.
Служба по вписвания – гр. Смолян – от 9,30 до 15,00

Как може да бъде проверена собствеността за даден имот?

Собствеността за даден имот може да бъде проверена в съответната служба по местонахождение на имота или чрез външното приложение на Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър – www.icadastre.bg.

Какви документи са необходими за издаване на удостоверение за вещни тежести?

Информация относно необходимите документи може да бъде намерена на следната страница: www.registryagency.bg.

Каква е цената за издаване на удостоверение по чл.46 от Правилника по вписванията?

За издаване на удостоверение по чл. 46 от Правилника за вписванията за извършени вписвания, отбелязвания и заличавания за определено лице се събират следните такси:

  • за издаване в срок до 7 работни дни-5 лв.
  • за издаване в срок до 3 работни дни-10 лв.
  • за издаване в срок до 8 работни часа-25 лв.

Каква е цената за издаване на удостоверение по чл.47 от Правилника по вписванията?

За издаване на удостоверение по чл. 47 от Правилника за вписванията за извършени вписвания, отбелязвания и заличавания за един имот се събират следните такси:

  • за издаване в срок до 7 работни дни – 10 лв.
  • за издаване в срок до 3 работни дни – 30 лв.

Коя е сметката обслужваща Имотен регистър?

ТБ „ТОКУДА БАНК” АД, Офис "Централно управление“ гр. София

IBAN: BG21 CREX 9260 3114 5487 01 – Транзитна

BIC код: CREXBGSF, обслужваща Имотен регистър.

Каква е цената на справка извършвана чрез услугата „Справки чрез отдалечен достъп с помощта на Интернет“?

Държавната такса за услугата е 1.00 лв. на справка и се предплаща по банков път по сметката на Агенция по вписванията – ТБ „ТОКУДА БАНК” АД, Офис Централно управление“ гр. София, IBAN: BG21 CREX 9260 3114 5487 01 – Транзитна, BIC код: CREXBGSF, обслужваща Имотен регистър или чрез електронно разплащане.

Къде на сайта на Агенция по вписванията могат да бъдат намерени адресите на Службите по вписванията?

Адресите на службите могат да бъдат намерени в секция Контакти.

Какво представлява услугата за „SMS оповестяване относно услуги предоставяни от службите по вписванията (Имотен регистър)”?

Подробна информация за услугата може да намерите в Услуги.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 05 Юни 2014