Сайт за подпомагане на българските и чужди граждани в процеса на придобиване и управление на имот на територията на Република България

Агенция по вписванията администрира сайт за подпомагане на българските и чужди граждани в процеса на придобиване и управление на имот на територията на Република България, достъпен на адрес property-in-bulgaria.bg. Целта му е да даде най-обща информация и насоки на гражданитe, относно процеса на придобиване и управление на недвижими имоти на територията на Република България. Тук може да откриете обща информация относно: Права на чуждите граждани за пребиваване на територията на страната и придобиване на недвижимо имущество, етапи при покупко-продажба на имот, данъци и такси, управление на имот, имотни измами, отговори на често задавани въпроси. За голяма част от темите са посочени и връзки към допълнителни външни източници на информация. Съдържанието на сайта е достъпно на български, английски и руски език.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 26 Ноември 2014