Предоставяни от Агенция по вписванията

Услугите, които се предлагат от Агенция по вписванията включват, но не се ограничават до: 

  • Заверка на документи
  • Предоставяне на достъп до обществена информация
  • Включване в списъка на вещи лица, ликвидатори, контрольори и проверители
  • Услуги по Закона за електронния документ и електрониия подпис 
Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 26 Ноември 2014