SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в Търговския регистър

Услугата е достъпна на адрес http://sms.brra.bg/

 

Документите към услугата може да свалите в PDF формат:

Общи условия за предоставяне на информационна услуга към Търговския регистър, PDF файл, 236.3 KB

Инструкция в помощ на интернет потребителите на услугата SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в Търговския регистър, PDF файл, 75.2 KB

Заявление за промяна на ЕИК, PDF файл, 26.0 KB

Заявление за заличаване, PDF файл, 16.5 KB

Общи условия за безплатно SMS оповестяване с приложени Заявления към Търговския регистър, PDF файл, 257.0 KB

Заявление за регистрация за използване на услугата "Система за оповестяване чрез безплатно SMS съобщение за настъпила входяща регистрация в информационната система на Търговския регистър", PDF файл, 15.0 KB

Заявление за заличаване на регистрация за използване на услугата "Система за оповестяване чрез безплатно SMS съобщение за настъпила входяща регистрация в информационната система на Търговския регистър", PDF файл, 12.8 KB

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 06 Януари 2015