Търговски регистър

След реформа в съществуващата търговска регистрация, от фирмените отделения на окръжните съдилища търговският регистър премина в Агенцията по вписванията. Информационната система на Търговския регистър е единна, централизирана, електронна база данни. Целта е да се улесни започването на бизнес у нас, както и да се ограничат корупционните практики.

Приемно време

София - приемно време от 09:00 ч. до 17:00 ч.

Всички останали градове - приемно време от  08:30 ч. до 17:00 ч.

Към сайта на Търговския регистър

 

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 11 Март 2015