Статистика на РИОС

Годишна статистика на РИОС

Статистика за 2009 г., PDF файл, 109.2 KB

Статистика за 2010 г., PDF файл, 110.4 KB

Статистика за 2011 г., PDF файл, 111.4 KB

Статистика за 2012 г., PDF файл, 113.9 KB

Статистика за 2013 г., PDF файл, 113.8 KB

Статистика за 2014 г., PDF файл, 300.9 KB

Статистика за 2015 г., PDF файл, 390.1 KB

Статистика за 2016 г., PDF файл, 233.8 KB

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 11 Октомври 2016