Извършване на справки за избран режим на имуществени отношения

Услугата е достъпна на гише в в службите по регистрация Агенция по вписванията и по електронен път на адрес: www.mrra.bg

За използване на електронните услуги на РИОС е необходима регистрация на портала www.mrra.bg  и заплащане на държавна такса.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 29 Март 2016